Onderzoek klanttevredenheid Wmo (21-05-2016)

Dit item is verlopen op 04-06-2016.

Binnenkort starten we met een onderzoek naar de klanttevredenheid van gebruikers van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervoor ontvangen deze gebruikers een vragenlijst.

We vragen bijvoorbeeld hoe zij de ondersteuning en afhandeling van Wmo aanvragen ervaren. Denk hierbij aan hulp bij het huishouden, een vervoersvoorziening, dagbesteding,  begeleiding, deelname aan een activiteit,  een woonvoorziening of een rolstoel.

Maakt u gebruik van de Wmo of heeft u weleens een Wmo melding gedaan? Dan ontvangt u onze vragenlijst. Uw antwoorden behandelen we zorgvuldig en anoniem. Het invullen van de vragenlijst heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die u nu en in de toekomst ontvangt.  Met de uitslag van het onderzoek kunnen we onze dienstverlening verder optimaliseren. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. In augustus 2016 verwachten wij de resultaten van het onderzoek met u te delen.

Top