Ondertekening overeenkomst ontwikkeling “Cope Kwartier” (13-10-2016)

Dit item is verlopen op 10-11-2016.

Groen licht voor bouwplannen in centrum Nieuwkoop   
Woensdag 12 oktober heeft wethouder Paul Platen namens de gemeente een ontwikkelingsovereenkomst gesloten met Vast GCM BV

De overeenkomst betreft de aankoop van de kavels aan het Reghthuysplein 21/22 door Vast GCM BV en het realiseren van een bouwplan hierop. Een tweede onderdeel van de overeenkomst is  de herontwikkeling van de locatie Dorpsstraat 103 in Nieuwkoop.

De lokale initiatiefnemers achter Vast GCM BV dienden bij de gemeente een projectplan in onder de naam “Cope Kwartier”. Het voornemen is om op de kavel Reghthuysplein 21/22 vier royale appartementen te bouwen met daaronder commerciële ruimte. Het bestaande pand aan de Dorpsstraat 103 wordt afgebroken en vervangen voor een nieuw gebouw. Het nieuwe gebouw bestaat uit twee grote appartementen met ook daaronder commerciële ruimten.

In de ontwikkelingsovereenkomst zijn duidelijke afspraken gemaakt over de ontwikkeling en uitvoering van het plan. Zo moet de nieuwbouw bijvoorbeeld goed passen in het bestaande dorpsbeeld. De extra winkel- en woonruimte die zo ontstaat, past bij het uitgangspunt van het college om het centrum van Nieuwkoop verder te versterken. De bebouwing van de kavels aan het Regthuysplein houdt ook in dat de derde fase van het Centrumplan Nieuwkoop is afgerond.

We wensen de initiatiefnemers veel succes toe met de uitvoering van het mooie plan “Cope Kwartier”.

Marco Bruijnes, wethouder Paul Platen, Gert Achterveld en Cock Bos.

Top