Nieuwkoop vraagt buurgemeente: stel bestemmingsplan varkenshouderij niet vast (13-04-2016)

Dit item is verlopen op 27-04-2016.

Het college van de gemeente Nieuwkoop dient een zienswijze (reactie) in op het ontwerpbestemmingsplan A. de Graaflaan/Kruisweg 24.

Dit bestemmingsplan is ter inzage gelegd door buurgemeente Kaag en Braassem. Het bestemmingsplan betreft onder andere de verplaatsing en uitbreiding van de intensieve varkenshouderij.

De nieuwe locatie van de veehouderij ligt direct aan de gemeentegrens van Nieuwkoop, bij het dorp Ter Aar. Nieuwkoop voert zelf al jaren een terughoudend beleid voor vestiging van intensieve veehouderij. Het feit dat de inwoners van Nieuwkoop nu alsnog worden geconfronteerd met de vestiging van een intensieve veehouderij vindt het college niet uit te leggen. In het huidige ontwerp bestemmingsplan voor de veehouderij wonen de inwoners van Ter Aar bovendien dichterbij de varkenshouderij (1 kilometer) dan de inwoners van Kaag en Braassem (2,5 kilometer).

Naast het eerder genoemde argument vindt het college ook dat een groot bouwvolume op de plek waar de polder nu heel weids is niet wenselijk. Het college vraagt de gemeenteraad van Kaag en Braassem dan ook om het ontwerp bestemmingsplan met omgevingsvergunning niet vast te stellen. Burgemeester en wethouders vragen de buurgemeente de tijd te nemen om een acceptabele oplossing voor alle partijen te vinden.

Top