Nieuwe naam werkbedrijf: Rijnvicus (21-11-2017)

Dit item is verlopen op 05-12-2017.

Vanaf 1 januari is er een nieuw werkbedrijf dat mensen ontwikkelt naar werk. Rijnvicus is de nieuwe naam van het werkbedrijf. Rijnvicus is een samenvoeging van de Sociale Werkplaatsvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA), het Werkgeversservicepunt en het re-integratieteam van de gemeente Alphen aan den Rijn. Rijnvicus is een zelfstandige afdeling van de gemeente Alphen aan den Rijn, die de werkzaamheden ook uitvoert voor de gemeente Nieuwkoop.

De belangrijkste reden voor de oprichting van Rijnvicus is de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015. Het nieuwe werkbedrijf sluit goed aan op deze wet.

Nieuwe wegen naar werk

Rijnvicus wil het werkgevers makkelijker maken om mensen in dienst te nemen voor wie werken niet van zelfsprekend is. Door het bieden van een opstap wil Rijnvicus er voor zorgen dat mensen die al langer werkzoekend zijn of de hoop op werken hebben opgegeven met de juiste begeleiding aan een passende baan worden geholpen.  Participeren en ontwikkelen van de mens staan hierbij centraal met als doel onafhankelijk van de uitkering worden en blijven. Werkgevers kunnen een beroep doen op Rijnvicus om te helpen om mensen in te passen in hun bedrijf, eventueel met begeleiding. Daarnaast wordt passend werk geboden voor mensen die een beschermde werkomgeving nodig hebben.

Uitleg naam en logo

Een vicus was in de Romeinse tijd een nederzetting met handwerkers en handelaren waar veel mensen bijeen kwamen. Het nieuwe werkbedrijf wil ook een ontmoetings- en handelsplaats zijn. Rijnvicus richt zich op participeren, ontwikkelen, groeien en verbinden. Het voorvoegsel Rijn staat voor het werkgebied van Rijnvicus: de Rijnstreek, bestaande uit Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem. Het logo bestaat uit twee mensen die elkaar de helpende hand bieden. Dit is een metafoor voor hoe de weg naar werk een kwestie is van elkaar versterken.

Top