Nieuwe dienstregeling lijn 184 (15-11-2015)

Dit item is verlopen op 03-12-2015.

Buslijn 184 heeft in zijn huidige vorm geen bestaansrecht. Uit de vervoerscijfers van Arriva blijkt, dat het gebruik van deze lijn minimaal is.

In heel 2014 reisden tussen Ter Aar, Langeraar, Papenveer en Nieuwveen 541 reizigers. De eerste helft van 2015 gaf hetzelfde beeld. Dit betekent dat er te weinig passagiers zijn om lijn 184 in de huidige vorm te laten rijden.

Dorpsraad Rondom de Plassen, Provincie Zuid-Holland en de gemeente hebben met Arriva de toekomst van lijn 184 en alternatieven besproken. Zij spraken af dat de buslijn 184 tot medio zomer 2016 blijft rijden. Wel gaat Arriva vanaf maandag 14 december met een kleine bus (8-persoons) rijden. Doordeweeks rijdt de kleine bus een aantal ritten in de ochtend- en middagspits. In de daluren wordt de dienstregeling uitgevoerd als belbus (onderlijnnummer 584). Op www.arriva.nl staat de dienstregeling met de exacte tijden en kunt u zich ook aanmelden voor de belbus. Dit kan ook via 0900-1961(€ 0,10 per minuut). Voor vragen bel Arriva Klantenservice (0800-0232545, gratis)

Buurtbus in oprichting

In de overleggen is gesproken over het opzetten van een buurt- of belbus als alternatief. De dorpsraad en de gemeente hebben voorkeur voor het opzetten van een buurtbus. De dorpsraad heeft het initiatief genomen om een buurtbus op te richten. De gemeente ondersteunt dit. Het opzetten van een buurtbus kost enige tijd.  In totaal zijn er circa 24 chauffeurs nodig die op de buurtbus willen rijden. Inmiddels hebben zich al twaalf enthousiaste kandidaten aangemeld. De dorpsraad is echter nog dringend op zoek naar vrijwilligers die ook als chauffeur op de buurtbus willen rijden. Daarnaast is er nog behoefte aan een secretaris en een penningmeester voor de buurtbus, een voorzitter heeft zich al aangemeld. Heeft u interesse in één van de functies? Mail dan naar vv@rondomdeplassen.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op www.rondomdeplassen.nl.

Voor 2016 zijn ook andere dienstregelingen in onze gemeente aangepast. U kunt voor de meest actuele dienstregeling kijken op www.arriva.nl.

Top