Nieuwbouw in Noorden weer stap dichterbij (26-08-2017)

Dit item is verlopen op 09-09-2017.

Met het aanbieden van het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voor besluitvorming zet de gemeente een belangrijke stap richting het bouwen van maximaal 54 woningen in de kern Noorden.

De afgelopen periode bleek er veel belangstelling voor het project. Dit geeft aan dat de bouw van nieuwe woningen goed aansluit bij de lokale behoefte.

Wethouder Elkhuizen: “De woningen zijn een belangrijke aanvulling voor heel kern Noorden. Naast koopwoningen komen er ook sociale huurwoningen. Het dorp heeft hier lang op moeten wachten. Goed om te zien dat veel jongeren interesse hebben in het project. Het project is niet alleen een mooie stap voor de potentiele kopers. Ook de winkeliers, de basisschool en de sportverenigingen profiteren mee van deze dorpsuitbreiding. Wat mij betreft gaan de eerste palen voor dit mooie project snel de grond in!”

Binnen het project is ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO houdt in dat een groep particulieren samenwerkt bij de bouw van hun eigen woningen. Zo zijn de kopers nauw betrokken bij het ontwerp van de woningen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via  wonen@nieuwkoop.nl.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Driekoppenland vast te stellen. Naar verwachting bespreekt de raad dit voorstel tijdens de Meningsvormende Raad op 31 augustus 2017.

Top