Nieuw subsidiebeleid in 2017 (02-06-2016)

Dit item is verlopen op 17-06-2016.

Op 26 mei stelde de gemeenteraad het nieuwe subsidiebeleid en de algemene subsidieverordening vast. Het nieuwe subsidiebeleid is tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties uit de gemeente.

Met het nieuwe subsidiebeleid vragen we aanvragers om duidelijk aan te geven welke maatschappelijke bijdrage zij leveren aan de Nieuwkoopse samenleving. We stimuleren samenwerking tussen verschillende partijen en stellen hiervoor een nieuwe subsidie beschikbaar, de innovatiesubsidie. Daarnaast verandert de deadline voor het aanvragen van subsidies. Organisaties krijgen nu tot 1 oktober de tijd een aanvraag in te dienen. In de collegevergadering van 14 juni behandelt het college de subsidieregeling, aanvullend op het vastgestelde subsidiebeleid en algemene subsidieverordening.

Toelichting subsidiebeleid

De gemeente organiseert voor de zomervakantie drie bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties. Tijdens deze bijeenkomsten lichten we de veranderingen toe en is er ruimte voor het stellen van vragen. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt binnenkort.

Dinsdag 28 juni 2016      19.30 tot 21.00 uur   Gemeentehuis te Nieuwveen
Woensdag 29 juni 2016  14.30 tot 16.00 uur   Parola in Langeraar
Dinsdag 5 juli 2016         19.30 tot 21.00 uur   De Steupel in Nieuwkoop

Deuren zijn open een half uur voor aanvang. Aanmelden kan via goedleven@nieuwkoop.nl onder vermelding van naam, organisatie en aantal mensen dat komt.

Vragen?

Stuur een mail naar goedleven@nieuwkoop.nl of bel 14 0172 en vraag naar Marion Nieuwkoop of Stefanie Peters.

Top