Nieuw plan voor nautisch- en vaarwegbeheer (17-05-2018)

Dit item is verlopen op 31-05-2018.

De gemeente beheert de vaarwegen in het Nieuwkoopse en Langeraarse Plassengebied. Wij hebben een nieuw beheerplan nautisch- en vaarwegbeheer gemaakt. Dit leggen we aan de raad voor om vast te stellen.

Wat is nautisch- en vaarwegbeheer?

Vaarwegbeheer betekent dat de gemeente zorgt dat de vaarwegen goed bevaarbaar zijn (bijvoorbeeld door obstakels te verwijderen) en dat de vaarwegen breed en diep genoeg zijn. We zorgen dat de beweegbare bruggen goed werken en dat voorzieningen voor het varen goed onderhouden zijn. De gemeente is ook de nautisch beheerder. Dat wil zeggen dat we regels opstellen voor het vaarverkeer, borden plaatsen en toezicht houden.

Belangrijke speerpunten

Een belangrijk onderdeel in het nieuwe beheerplan is het verbeteren van de bereikbaarheid van de Langeraarse Plassen. Maar ook het op diepte brengen van een aantal vaarwegen zoals de Vliet in Noorden. Dit jaar wordt ook gewerkt aan het beter bevaarbaar maken van De Meije en het vervangen van twee kades langs de Nieuwkoopse Plassen.

Inwoners en organisaties dachten mee

Dorpsraden, samenwerkingsorganisaties en andere organisaties die betrokken zijn bij het vaarwegbeheer hebben meegedacht over het plan. Veel inwoners hebben zelf ook een boot en maken recreatief of misschien zelfs beroepsmatig gebruik van de vaarroutes in gemeente Nieuwkoop. Ook zij hebben ideeën en suggesties gedaan en meegedacht over het plan.

Top