Niet de kwaal maar de mens centraal (14-07-2016)

Dit item is verlopen op 28-07-2016.

Lia van Trigt neemt na zeven jaar afscheid van de Wmo adviesraad.

Sinds 2007 werkt de gemeente Nieuwkoop met een Wmo adviesraad.  Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet geeft gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van zelfstandig, thuiswonende mensen, die beperkt zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Wmo adviesraad behartigt de belangen van de inwoners en adviseert gevraagd en ongevraagd over het Wmo beleid van de gemeente. Al sinds de start had Lia van Trigt een plek in de Wmo adviesraad. In juni heeft zij afscheid genomen, na meerdere functies in de raad vervuld te hebben. ‘’Vanuit mijn toenmalige werk bij Ipse de Bruggen en het feit dat mijn man chronisch ziek is, voelde ik mij erg aangesproken om deel te nemen aan deze raad. Je hoort vaak de term participatiemaatschappij. Niet iedereen kan hier om wat voor reden dan ook invulling aan geven. Ik kon dat wel en dat heb ik voor de volle 100% gedaan, vanaf de installatie tot het eind.’’

In de afgelopen zeven jaar heeft Lia verschillende functies gehad binnen de adviesraad. ‘’We verdelen de taken als raad met oog voor het eigen werkgebied, interesse én beschikbare tijd. Vanaf de start tot eind juni 2016 ben ik secretaris geweest. Mijn aandachtsgebied was daarnaast het regiovervoer. De Hopper deed zijn intrede, wat nu de Regiotaxi heet. Ik mocht elke maand aansluiten in een klankbordgroep waar we met elkaar bespraken hoe het vervoer werd ingevuld en hoe de gebruikers dit ervaarden.’’ Er is in die jaren veel aandacht geweest voor vervoer voor iedereen. Ouderen, mindervaliden of mensen met een beperkte toegang tot openbaar vervoer. Iedereen moet een bezoek kunnen brengen aan familie of bijvoorbeeld het ziekenhuis. ‘’Het was in de beginjaren niet eenvoudig om ieder zijn wensen en verwachtingen op één lijn te krijgen, maar zoals het nu is ingericht ben ik trots op het resultaat,’’ aldus Lia.

De Wmo adviesraad heeft zich goed ontwikkeld, vindt Lia. ‘’In de beginjaren was alles nieuw, zowel voor ons als adviesraad als voor de gemeenteraad, het college en de inwoners. Het mogen meedenken, praten en adviseren moest wennen, maar voelt nu goed. We kennen elkaar en weten de wegen beter de bewandelen.’’ Toch is er altijd iets te verbeteren. ‘’De Wmo raadsleden kunnen zich wellicht wat meer in de gemeente profileren bij de verschillende platformen, vergaderingen en overleggen. Zodat door betere herkenning nog meer te bereiken valt.’’

Na zeven jaar heeft Lia nu afscheid genomen van de Wmo adviesraad. ‘’Niet de kwaal, maar de mens centraal is altijd mijn uitgangspunt en vanuit deze visie heb ik mij al die jaren ingezet en zet de Wmo adviesraad zich nog steeds voor de volle 100% in. Zij gaan door, ook na mijn afscheid en ik wens hen hier heel veel succes mee. Het waren intensieve, maar ook prachtige jaren waarin veel op poten is gezet en vormgegeven. Ik blijf dit proces zeker volgen en zal meedenken waar nodig, want Nederland verandert en de zorg verandert mee. Achterover leunen is daarbij geen optie.’’

Top