Netwerk als hulp bij vragen sociaal domein (29-10-2015)

Dit item is verlopen op 12-11-2015.

Het college heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop inwoners informatie en advies krijgen over onderwerpen als zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Het merendeel van de inwoners vindt de juiste informatie en advies wanneer zij dit nodig hebben. Voor een klein deel van de inwoners is dit lastiger. Redenen hiervoor zijn dat ze moeite hebben met de Nederlandse taal, niet goed met internet kunnen omgaan of niet goed weten waar ze moeten beginnen als ze een vraag hebben. Het college wil deze groep inwoners extra hulp bieden bij het vinden van informatie en advies.

Om dit te bereiken wil het college samen met (vrijwilligers)organisaties een netwerk oprichten. Dit netwerk zorgt ervoor dat iedereen die informatie en advies aan inwoners geeft, elkaar goed weet te vinden. Zo kunnen vragen van inwoners makkelijk en snel beantwoord worden. Binnen het netwerk zijn er veel (informele) contacten met inwoners die het lastig vinden om informatie en advies in te winnen. Iemand in het netwerk kan dit signaleren en het netwerk inzetten voor een oplossing.

Het college stelt de raad voor in te stemmen met het oprichten van dit netwerk en met het aanstellen van een coördinerend cliëntadviseur.

Top