Natuurspeelplaats (05-05-2016)

Dit item is verlopen op 22-05-2016.

De afgelopen weken is door het IVN Nieuwkoop gewerkt aan de natuurspeelplaats naast de heemtuin in Nieuwkoop. Er is al veel werk verzet: de bomengroep is verwijderd, er is een pad aangelegd, er is ruimte gemaakt voor speelwerktuigen, er zijn bomen geplant en waterpartijen gemaakt. De komende weken staan de laatste werkzaamheden op de planning en wordt het gras ingezaaid.

IVN Nieuwkoop nodigt iedereen van harte uit op zaterdag 21 mei voor de feestelijke opening van de natuurspeeltuin. Vanaf 10.15 uur bent u welkom in het IVN-verenigingsgebouw de Stal (Kennedylaan 33a in Nieuwkoop). Om 11.00 uur is de officiële opening. Daarna trakteert IVN iedereen in de Stal op een consumptie. In de heemtuin zijn aansluitend activiteiten ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het IVN Nieuwkoop. Komt u ook?

Helpt u mee?

Nog een belangrijk punt: de tuin moet ook beheerd worden. De beplanting en het gras gaan groeien en moet soms gesnoeid en gemaaid worden. Daarvoor richt het IVN een werkgroep beheer op. Heeft u belangstelling? Kijk dan op de website van IVN: www.ivn-nieuwkoop.nl.

Top