Moties 'ontwikkelingen Ter Aar, detailhandel in beweging' (18-01-2019)

Dit item is verlopen op 28-01-2019.

Bij het interpellatiedebat in de raadsvergadering van 17 januari zijn 5 moties (verzoeken aan het college van B&W) ingediend. Daarvan is er 1 verworpen en zijn er 4 aangenomen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

Top