Monumentencommissie: 2014-2015 goede periode voor de monumenten (01-06-2016)

Dit item is verlopen op 15-06-2016.

De monumentencommissie van de gemeente Nieuwkoop heeft haar jaarverslag over de periode 2014-2015 overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders.

De commissie constateert in haar jaarverslag dat de periode 2014-2015 een goede periode was voor de monumenten in de gemeente Nieuwkoop. Zo zijn er bij een aantal monumenten restauraties en verbouwingen uitgevoerd, zoals bij het Suikerpotje in Ter Aar en de voormalige pastorie in Zevenhoven. Hiervoor heeft de gemeente enkele subsidies verstrekt. Daarnaast heeft er in deze periode een gemeentebrede inventarisatie plaatsgevonden van alle (potentiƫle) monumentale objecten. De commissie verwacht dat door deze inventarisatie en het gemoderniseerde beleid de komende jaren meer adviezen van de commissie nodig zijn. Het college biedt het verslag ter kennisname aan de gemeenteraad aan.

Top