Minder incidenten tijdens jaarwisseling (02-01-2018)

Dit item is verlopen op 16-01-2018.

Een eerste inventarisatie door de hulpdiensten laat zien dat de afgelopen oudejaarsnacht in de Veiligheidsregio Hollands Midden rustiger is verlopen dan in de voorgaande jaren. De positieve trend van de afgelopen jaren heeft zich daarmee ook dit jaar doorgezet. De intensieve samenwerking tussen gemeenten, politie, brandweer, ambulancedienst en omgevingsdiensten blijft zijn vruchten afwerpen.

Politie

Ook dit jaar heeft Politie Eenheid Den Haag haar bijdrage geleverd aan een veilig en feestelijk verloop van oud en nieuw. De samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten verliep gedurende de nacht op een goede wijze. Tijdens de nacht zijn diverse aanhoudingen verricht vanwege het afsteken van (illegaal) vuurwerk, mishandeling en vernieling. Grootschalige ordeverstoringen hebben zich niet voorgedaan. In Leiden heeft een politieagent een kuitbeen gebroken nadat hij ten val kwam nadat hij bij het verlaten van zijn voertuig door een verdachte werd aangevallen. In deze zaak zijn twee personen aangehouden.

Brandweer

Voor Brandweer Hollands Midden is de jaarwisseling rustiger verlopen dan vorig jaar. Er werden 194 meldingen afgehandeld ten opzichte van 227 meldingen tijdens de jaarwisseling 2016-2017. Daarbij ging het in de meeste gevallen om afval- of containerbrandjes. Grote branden hebben zich niet voorgedaan. In de Gladiolenstraat in Sassenheim woedde een flinke brand in een woning. In de Acaciastraat in Alphen aan den Rijn brandde een kelderberging uit. Een aantal keren zijn buitenbranden in aanwezigheid van de politie gedoofd, maar er is geen sprake geweest van ontoelaatbare agressie tegen brandweermedewerkers. In Leiden zijn tot drie uur extra brandweerauto’s samen met politie en gemeente actief geweest om zo snel mogelijk branden te blussen en op te ruimen. Door deze ´treintjes´ is in circa dertig gevallen brandbaar materiaal preventief opgeruimd. Op de meldkamer is extra personeel ingezet gedurende de hele jaarwisseling om het grote aantal meldingen dat altijd op deze dag binnenkomt, te kunnen verwerken.

Geneeskundige hulpverlening

De zorgverlening door de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden verliep rustig. Na 01.30 uur zijn wel  jonge slachtoffers met alcoholintoxicatie vervoerd. Evenals voorgaande jaarwisselingen zijn extra ambulances ingezet. De capaciteit op de Meldkamer Ambulancezorg was voldoende om alle meldingen op te vangen. Voor het Alrijne was de jaarwisseling iets drukker dan andere jaarwisselingen. De ziekenhuizen LUMC, Alrijne en Groene Hart hebben gezamenlijk voor letsel als gevolg van vuurwerk 13 personen behandeld. Voor letsel als gevolg van een vechtpartij is één persoon behandeld. Het beeld van slachtoffers van dronkenschap is tot 03.30 uur nihil. Deze slachtoffers komen vaak later bij de zorginstellingen binnen. De extra voorzieningen die de ziekenhuizen hadden getroffen waren voldoende. Voor de Huisartsenpost Midden Holland, Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland en Doktersdienst Duin- en Bollenstreek was de jaarwisseling niet drukker dan andere. Op de huisartsenposten zijn tot 03.30 uur in de nieuwjaarsnacht 25 personen behandeld voor letsel die in verband kan worden gebracht met de jaarwisseling. Ook voor hen was de extra inzet van medewerkers voldoende. Voor de jaarwisseling zijn met de politie en het OM afspraken gemaakt over het doen van aangifte van agressie, geweld e.d. gedurende de jaarwisseling. Er is tot 3.30 uur geen sprake geweest van extreme agressie/extreem geweld tegen zorgverleners.

Controles vuurwerkverkooppunten door omgevingsdiensten

De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft dit jaar 39 vuurwerkverkooppunten in de regio Holland Rijnland gecontroleerd. Tijdens de vuurwerkverkoopdagen (28, 29 en 30 december 2017) zijn de vuurwerkverkooppunten meerdere keren bezocht. De Omgevingsdienst Midden-Holland controleerde 33 ondernemers in de regio Midden-Holland.  De ondernemers in Midden-Holland hebben zich goed aan de voorschriften gehouden.De toezichthouders controleerden voornamelijk op gedragsvoorschriften; of het vuurwerk op de juiste manier werd opgeslagen en of er geen gevaarlijke situaties konden ontstaan. In totaal zijn er twaalf overtredingen tijdens verkoopdagen geconstateerd. Dit zijn er minder dan in 2016. Toen stelde  de ODWH zeventien overtredingen vast. Voorbeelden van overtredingen die de toezichthouders constateerden varieerden van dummy vuurwerk dat ook echt vuurwerk bleek te zijn, vuurwerk dat niet onder sprinklerinstallatie geplaatst stond, het continue open hebben van de deur van de bewaarplaats en vuurwerk dat te hoog was opgestapeld in de bewaarplaats. Hierbij zijn waarschuwingen gegeven en in enkele gevallen boetes opgelegd. Alle overtredingen zijn direct verholpen door de ondernemer. Op zondag 31 december mocht geen zwaarder vuurwerk verkocht worden. Steekproefsgewijs zijn controles uitgevoerd door de toezichthouders van de Omgevingsdienst West-Holland. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. Naast de controles tijdens de vuurwerkverkoopdagen zijn alle verkooppunten door de toezichthouders in november bezocht. De toezichthouders van zowel de Omgevingsdienst West-Holland als Midden-Holland controleerden toen of sprinklers, brandmeldinstallaties en bewaarplaatsen voldeden aan de wettelijke eisen. Zowel tijdens de voorcontroles als tijdens de verkoopdagen hebben de omgevingsdiensten intensief contact met betrokken ondernemers.

Specifieke informatie gemeente Nieuwkoop

Brandweer: 2 meldingen voor container- en kleine afvalbranden en 1 hulpverlening bij een dier in nood. (jaarwisseling 2016-2017 4 meldingen)

Politie: 7 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2016-2017 10 incidenten)

Top