Met ideeën uit de samenleving naar een nieuw bestemmingsplan (28-11-2016)

Dit item is verlopen op 19-12-2016.

Op 3 november stelde de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied vast. Het plan omvat een groot gebied van onze gemeente van maar liefst 6000 ha groot. Een dergelijk groot plan is niet zomaar gemaakt. Wethouder Paul Platen vertelt.

‘Elke tien jaar moet een bestemmingsplan worden geactualiseerd. Voor de gemeentelijke herindeling hadden de gemeenten Liemeer, Ter Aar en Nieuwkoop een eigen bestemmingsplan voor hun buitengebied. Nu we één gemeente zijn, is het een logische stap om één plan te maken voor het buitengebied. Dit schept duidelijkheid en rechtszekerheid voor onze inwoners en ondernemers in het hele gebied.`

Het was een intensief traject om de drie plannen tot een geheel te maken. Al in het najaar van 2014 is gestart met een zogenaamde uitgangspuntennotitie, die door de gemeenteraad is vastgesteld. Paul Platen: ‘Een uitgangspuntennotitie is een handvat voor het college met beleidskeuzen van de raad. Zoals bijvoorbeeld wat past wel en wat niet in ons open landschap. Binnen die kaders willen we waar mogelijk ruimte bieden om te wonen, te recreëren en te ondernemen. Dit betekent dat we per perceel kijken wat aan activiteiten, ontwikkeling of uitbreiding mogelijk is. Het bestemmingsplan geeft deze mogelijkheden aan. Voor deze ontwikkelmogelijkheden zijn we actief bij de mensen langs gegaan en hebben gevraagd om toekomstplannen met ons te delen. Op deze manier konden we goed de wensen inventariseren en waar mogelijk een plek geven in het plan. Dat betekent niet dat alle plannen gehonoreerd zijn. Bijvoorbeeld omdat een afweging tussen verschillende belangen gemaakt moest worden.  Al met al was een intensief proces, waarbij veel goede gesprekken zijn gevoerd en veel koppen koffie zijn gedronken,’ vertelt Platen. ‘Er is door veel mensen veel werk verzet. Goed dat dit werk is afgerond met het unaniem vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.’  

Omgevingswet

In 2019 wordt de Omgevingswet van kracht. Dat betekent onder meer dat bestemmingsplannen worden vervangen door een omgevingsplan. Wethouder Platen: ‘Zo’n plan regelt niet alleen het ruimtelijke gebruik, maar omvat ook onderwerpen, zoals duurzaamheid, gezondheid en verkeer. Ook betekent de Omgevingswet dat we vooraf met inwoners en ondernemers in gesprek gaan over deze onderwerpen. Met een goede voorbereiding en het ophalen van ideeën uit de samenleving hebben we al ervaring opgedaan. Die ervaring kunnen we goed gebruiken voor het toekomstige omgevingsplan!’

Top