Meer zorg voor minder geld (02-11-2015)

Dit item is verlopen op 20-11-2015.

U wilt graag goed verzekerd zijn, maar u kunt een uitgebreide zorgverzekering niet betalen? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.

Voor alle inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm biedt de gemeente Nieuwkoop een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. De Collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en twee aanvullende verzekeringen. Zo kiest u altijd de zorg die bij u past!

Voordelen

De gemeente betaalt mee aan de premie van uw aanvullende verzekering

Korting van 9% op de basisverzekering

Uitgebreide vergoeding voor o.a. brillen, fysiotherapie, tandartskosten en WMO eigen bijdragen.

Zorg en Zekerheid accepteert iedereen, zonder medische keuring.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Voorwaarden

U woont in de gemeente Nieuwkoop

Uw gezamenlijk inkomen is niet hoger dan  110% van de bijstandsnorm  (zie tabel 1)

Uw vermogen is niet hoger dan het bedrag dat u voor de bijstand mag hebben (zie tabel 2)
 

Tabel 1
Leefsituatie Leeftijd 110% norm per maand exclusief vakantiegeld
Alleenstaande/alleenstaande ouder 21 jaar  -  pensioengerechtigd

€ 1.005,95

Gehuwd/met partner

21 jaar -  pensioengerechtigd € 1.437,06

Alleenstaande/alleenstaande ouder

pensioengerechtigd € 1.128,37

Gehuwd/met partner

pensioengerechtigd € 1.542,84

Als u met meerderjarige werkende kinderen of andere huisgenoten in een woning woont, kunt u de kosten delen en gelden er andere bedragen. Informeert u dan naar de hoogte van uw norm door contact op te nemen met het Serviceplein.

Tabel 2
Vermogensgrens
Alleenstaande € 5.895
Alleenstaande ouder of gehuwd/met partner € 11.790

Het vergoedingenpakket

Op www.gezondverzekerd.nl  kunt u de naam van de gemeente Nieuwkoop invullen en zien welke kosten tot welk bedrag vergoed worden als u meedoet met de collectieve zorgverzekering. Ook kunt u uw huidige verzekering vergelijken met de collectieve zorgverzekering. De op de website www.gezondverzekerd.nl genoemde premies zijn nog de premies van 2015 maar geven wel een indicatie van de verwachte kosten voor 2016.

Premies 2016

Op dit moment weten we nog niet hoe hoog de premies voor 2016 zijn. De zorgverzekeringen maken die na 16 november bekend. Pas daarna kunnen we uitrekenen hoe hoog het bedrag is dat u zelf betaalt wanneer u deelneemt aan de collectieve verzekering. Zodra wij weten hoe hoog de premies worden zullen wij dit zo snel mogelijk bekent maken op de gemeentelijke website en in Nieuwkoop Nieuws van 30 november.

Overstappen

Aanmelden voor de Collectieve zorgverzekering moet plaatsvinden vóór 15 december a.s. Uw huidige verzekering moet u opzeggen vóór 31 december 2015.

Wanneer u nu al weet dat u met ingang van 1 januari 2016 wilt deelnemen aan de collectieve verzekering, dan kunt u voor het indienen van een aanvraag contact opnemen met het Serviceplein (tel 14 0172 , optie 2). U kunt dit ook nog doen, zo spoedig mogelijk, nadat wij u in november op de hoogte hebben gebracht van de premies voor 2016.
 

Aanvragen

Als u denkt aan de  genoemde voorwaarden te voldoen en u wilt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering dan kunt u een aanvraag indienen bij het Serviceplein. Doe dat dan wel zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 15 december a.s. Wanneer u nu bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent, dan moet u deze verzekering namelijk opzeggen vóór 31 december 2015. Zorg en Zekerheid kan dit ook voor u doen, maar uw aanvraag moet dan vóór 15 december door het Serviceplein zijn ontvangen.

Vragen

Als u vragen heeft over de collectieve zorgverzekering of weet nu dat u met ingang van 1 januari 2016 wilt deelnemen aan de collectieve verzekering neem dan contact op met de medewerkers van het Serviceplein via 14 0172 optie 2. Of kom langs bij het Serviceplein op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Top