Meedenken over bouwproject Buytewech-Noord (02-01-2018)

Dit item is verlopen op 11-01-2018.

Aan de noordrand van Nieuwkoop, voorbij park Buytewech, start de ontwikkeling van het project Buytewech-Noord. Bij het maken van de plannen worden inwoners en belangstellenden betrokken. Meedenken kan de komende maanden tijdens informatieavonden en ook online.

Naast inwoners van Nieuwkoop kunnen ook andere belangstellenden een bijdrage leveren aan de ontwikkeling. Denk hierbij aan mensen die graag in Buytewech-Noord willen wonen. Meedenken kan bijvoorbeeld over welk soort woningen er komen, de invulling van de openbare ruimte, zoals de wegen, bomen en planten in de buurt en of er nog voorzieningen nodig zijn, zoals een woonvoorziening voor ouderen, een speelterrein of openbaar vervoer. Ook kunnen mensen mee denken over duurzaamheid, zodat woningen energieneutraal en klimaatbestendig worden gebouwd. 

Uitnodiging startbijeenkomst Buytewech-Noord 

We starten met een bijeenkomst op woensdagavond 10 januari 2018. Tijdens deze avond vertelt de gemeente over wat we de komende periode gaan doen, de planning, welke rol belangstellenden tijdens het proces hebben en welke bijdrage zij kunnen leveren.

Wanneer:         woensdag 10 januari
Hoe laat:          19.30-21.30
Waar:               Hoeve Rijlaarsdam, Nieuwveenseweg 59 in Nieuwkoop

Waarom Buytewech-Noord?

Vanuit Nieuwkoop is er veel vraag naar nieuwe woningen. Met Buytewech-Noord wordt voorzien in die vraag. Ook zijn er veel Nieuwkopers de afgelopen jaren vertrokken naar omliggende gemeenten en graag zouden terugkeren naar Nieuwkoop. Buytewech-Noord biedt ruimte voor ongeveer 290 woningen.

Top