Mantelzorgwaardering (22-05-2016)

Dit item is verlopen op 05-06-2016.

In de Nieuwkoopse dorpen helpen mensen elkaar. Samen organiseren mensen leuke activiteiten, maar ook bij ziekte en beperkingen laten we elkaar niet in de steek. Het bieden van hulp aan familieleden of vrienden noemen we mantelzorg. Een mantelzorger is vaak een belangrijke factor om  zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, activiteiten te ondernemen en mee te blijven doen in de samenleving.

Mantelzorgers maken vaak kosten. Om daarin enigszins tegemoet te komen heeft de gemeente een mogelijkheid om mantelzorgwaardering toe te kennen, Inwoners van de gemeente die mantelzorg ontvangen kunnen één keer per jaar deze mantelzorgwaardering aanvragen. Het bedrag van € 200,- dient u te besteden aan uw mantelzorger(s).

U komt in aanmerking voor een toekenning wanneer er sprake is van zorg die langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week door de mantelzorger gegeven wordt, naast hun normale dagelijkse eigen zorg en die van gezinsleden en huisgenoten. Een mantelzorger is geen beroepskracht of vrijwilliger. 

U vindt het aanmeldformulier voor de mantelzorgwaardering op http://www.nieuwkoop.nl/home/mantelzorg_45152/ of u kunt het formulier aanvragen via het algemene telefoonnummer van de gemeente op  14 0172.  Een medewerker van het Wmo-loket neemt daarna contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Naar aanleiding van dit huisbezoek wordt besloten of u de mantelzorgwaardering gaat ontvangen. Verder kan dan ook besproken worden of u of uw mantelzorger behoefte heeft aan verdere ondersteuning.

Top