Lokaal maatwerk voor vijf sociale huurwoningen project Zevensprong (17-12-2015)

Dit item is verlopen op 31-12-2015.

In het nieuwbouwproject ‘De Zevensprong’ in het dorp Nieuwkoop komen verschillende soorten woningen.

Corporatie Woondiensten Aarwoude bouwt in het project vijf sociale huurwoningen.  Om de inwoners van de gemeente een grotere kans te geven op een woning,  heeft Woondiensten Aarwoude bij het college een  verzoek ingediend voor ‘lokaal maatwerk’. Via dit verzoek vraagt de corporatie het college om de vijf eengezinswoningen met voorrang toe te wijzen aan huurders die een sociale huurwoning van Woondiensten Aarwoude of Woningstichting Nieuwkoop achterlaten.

Het college heeft ingestemd met het verzoek tot lokaal maatwerk. Dit is mogelijk op grond van de lokale beleidsruimte in de regionale huisvestingsverordening. Door dit besluit hebben inwoners van de gemeente Nieuwkoop een grotere kans op een sociale huurwoning in project De Zevensprong. Daarnaast vindt het college het belangrijk dat het maatwerk de doorstroom in de sociale huurwoningen stimuleert. Op deze manier  komen in de gemeente andere (bestaande) sociale huurwoningen vrij voor verhuur.

Top