Lokaal maatwerk voor toewijzing huurwoningen Vivero (06-01-2016)

Dit item is verlopen op 20-01-2016.

In het nieuwbouwproject ‘Vivero’ in het dorp Langeraar worden verschillende soorten woningen gebouwd.

Woningcorporatie Woondiensten Aarwoude bouwt binnen het project negentien levensloopgeschikte sociale huurwoningen. Om de inwoners van de gemeente een grotere kans te geven op een van deze woningen, heeft Woondiensten Aarwoude bij het college een verzoek ingediend voor ‘lokaal maatwerk’.

Via dit verzoek vraagt Woondiensten Aarwoude het college om de negentien huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan huidige huurders van Woondiensten Aarwoude. Ook vraagt Woondiensten Aarwoude via het lokaal maatwerk om, nà toewijzing van woningen aan bestaande huurders, vervolgens inwoners van Langeraar voorrang te geven bij het toewijzen van een woning binnen project Vivero. In december heeft Woondiensten Aarwoude met succes een vergelijkbaar verzoek tot maatwerk ingediend voor woningbouwproject De Zevensprong in Nieuwkoop.

Het college heeft ook dit keer ingestemd met het verzoek tot lokaal maatwerk. Het toepassen van lokaal maatwerk is mogelijk op grond van de lokale beleidsruimte in de regionale huisvestingsverordening. Door dit besluit hebben inwoners van de gemeente Nieuwkoop een grotere kans op een sociale huurwoning in de nieuwe woonwijk ‘Vivero’. Daarnaast vindt het college het belangrijk dat het maatwerk de doorstroom in de sociale huurwoningen stimuleert. Op deze manier komen in de gemeente andere (bestaande) sociale huurwoningen vrij voor verhuur.

Top