Liveblog opvang vluchtelingen (15-10-2015)

Dit item is verlopen op 17-12-2015.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Nieuwkoop gevraagd tijdelijke noodopvang te regelen voor de vluchtelingen. Dit is van donderdagavond 15 oktober tot en met woensdagavond 21 oktober gerealiseerd in voormalig verzorgingshuis 't Koetshuis aan de Dorpsstraat 33 in Nieuwkoop. Via dit liveblog hebben we u op de hoogte gehouden.

Lees ook de veelgestelde vragen > 

4 november 2015 17:00 uur:

Terugblik crisisnoodopvang

Dinsdag 3 november vond een evaluatiebijeenkomst plaats in de Rank (Nieuwkoop) over de crisisnoodopvang van vluchtelingen in het Koetshuis van 15 t/m 21 oktober 2015 (6 dagen). Voor deze bijeenkomst waren de direct omwonenden van het Koetshuis uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de crisisnoodopvang naar tevredenheid is verlopen.

Tijdens de avond is vervolgens ingegaan op het vervolg van mogelijke opvang. Vanuit het rijk is bepaald dat elke regio een bepaald aantal vluchtelingen voor langere tijd moet opvangen. Voor onze regio is dit geborgd door de noodopvang in Alphen aan den Rijn en Leiden. Een nieuwe crisisnoodopvang van maximaal 6 dagen is hierdoor niet uitgesloten, maar vooralsnog niet aan de orde.

Huisvesting statushouders

Iedere gemeente in Nederland heeft de verplichting jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten. Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Het aantal toegewezen statushouders per gemeente wordt bepaald aan de hand van het inwonersaantal. In 2015 moet de gemeente Nieuwkoop samen met de woningcorporaties huisvesting regelen voor 46 statushouders. Tot nu toe kan dit opgevangen worden met de bestaande huurvoorraad. Het aantal statushouders gaat voor iedere gemeente in 2016 toenemen. We weten nu dat de gemeente Nieuwkoop in de eerste helft van volgend jaar 32 statushouders moet huisvesten. Ter vergelijk: In de eerste helft van 2015 waren dat er 23.

Informatiebijeenkomst over opties huisvesting

Het college is zich momenteel samen met de gemeenteraad en woningcorporaties aan het oriënteren op de opties voor huisvesting van statushouders. Hiervoor worden verschillende mogelijke locaties onderzocht. Een van de mogelijke locaties is het Koetshuis. Daarnaast wordt er ook gekeken naar andere mogelijke locaties, omdat de gemeente de voorkeur heeft voor spreiding van de huisvesting. Dinsdag 24 november organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners in de gemeente. Tijdens deze informatiebijeenkomst gaan wij met de inwoners in gesprek over de locaties. Binnenkort volgt meer informatie over deze bijeenkomst.

26 oktober 2015 13:00 uur:

Zes dagen lang konden vluchtelingen uit Syrië, Iran en Afghanistan in het Nieuwkoopse Koetshuis tot rust komen.  Even geen massale opvang in de zoveelste onbekende sporthal, maar een eigen kamer, sober, maar wel met een beetje privacy.

Nieuwkoop kon hen dit bieden, omdat de Woningstichting Nieuwkoop gastvrij het gebouw daarvoor ter beschikking stelde. In zes uur moest het leegstaande gebouw geschikt gemaakt worden voor de opvang van 120 vluchtelingen. Geweldig was de inzet van de medewerkers van de woningstichting, waardoor de klus in korte tijd kon worden geklaard.  Medewerkers van de brandweer regelden de alarminstallatie opnieuw in en controleerden de brandveiligheid. Medewerkers van  bevolkingszorg van de gemeente maakten afspraken over de catering, regelden met defensie de komst van de nodige bedden en andere logistieke zaken om goed voorbereid te zijn op de komst van de bussen in de late avond. De afdeling communicatie zorgde in allerijl voor de uitnodigingen van de omwonenden voor de informatieavond later op de avond.

Overvallen waren de omwonenden, dat wel. En onzeker over wat er zou gaan komen, kwamen de omwonenden naar de bewonersavond. Op een enkeling na gaf men de gemeente het vertrouwen, dat het goed geregeld zou gaan worden. Uit de bewoners is nog op diezelfde avond een klankbordgroep samengesteld met de bedoeling in beginsel dagelijks even bij elkaar te komen om de gang van zaken door te spreken. Dat is ook gebeurd. Zij het niet dagelijks, omdat het niet nodig bleek. Ik heb de samenwerking met en de inzet van de bewoners zeer gewaardeerd. Het bleek een uitstekend middel om elkaar op de hoogte te houden van de gang van zaken en bij te sturen waar dit nodig was.

Veel plezier hebben we ook gehad van onze ingehuurde vaste bewakers. Ze hebben goed werk verricht.  Dank is er voor de geweldige inzet van ons plaatselijke politieteam. In grote getale waren ze aanwezig.  Opnieuw mochten we vaststellen, dat op het moment dat je de politie nodig hebt, deze ook aanwezig is. Dat ze nodig waren, bleek die avond. Een aantal vervelende mensen, die niets bij het Koetshuis te zoeken hadden werd met zachte hand verwijderd. Voor de omwonenden was de aanwezigheid van de politie een geruststellende gedachte. De Dorpsstraat was voor een aantal dagen de veiligste straat van Nieuwkoop.

Toen de bussen donderdagavond tegen tienen aankwamen konden de vluchtelingen geordend en veilig naar hun kamers verwezen worden. Veel hulp hebben we die avond gehad van een aantal vrijwilligers uit Nieuwkoop, waaronder ook een aantal in onze gemeente wonende statushouders, die graag een handje meehielpen en bovendien de taal van de vluchtelingen machtig waren. Dat hielp ons enorm. In de loop van de zes dagen, dat de vluchtelingen bij ons verbleven, is de groep van vrijwilligers in aantal en enthousiasme gegroeid. Er kwamen een vrijwilligerscoördinator en een activiteitencoördinator. Vrijwilligers, die van onschatbare waarde zijn geweest voor het goede verloop en plezierige verblijf van de vluchtelingen in onze gemeente.

Vanuit de bevolking is er heel veel steun geweest. Oproepen voor kleding, schoenen, kinderbedjes en allerlei andere dagelijkse benodigdheden werden massaal beantwoord. Spontaan kwamen inwoners naar het Koetshuis om spullen te brengen.

Al snel werd er van alles georganiseerd door ondernemers, verenigingen en instellingen in Nieuwkoop. Voetballen, ponyrijden, spelletjes voor de kinderen, een muziekmiddag in de Kaleidoskoop en vele andere activiteiten zorgden ervoor, dat de vluchtelingen zich niet hoefden te vervelen en even alle stress achter zich konden laten.

De overdracht naar Kaag en Braassem kon gelukkig tijdig voorbereid worden. Met een gerust hart hebben we na zes mooie, intensieve en onvergetelijke dagen afscheid genomen van deze groep vluchtelingen. Vele betrokkenen hadden het er moeilijk mee. In die korte tijd was er een sterke emotionele band ontstaan. Nieuwkoop staat in de geschiedenis bekend als een tolerant en gastvrij dorp, een veilige haven, waar voor vervolgden van elders altijd plaats was. Nieuwkoop heeft die naam ook nu weer waar gemaakt. Het waren zes prachtige dagen! Ik ben trots op allen, die daaraan hebben bijgedragen!

Frans Buijserd
Burgemeester

22 oktober 2015 17:30 uur:

Vandaag ontvingen we deze mooie reactie van één van de vele vrijwilligers:

“Afgelopen zondag heb ik me als vrijwilliger ingezet bij de opvang van 120 vluchtelingen in het Koetshuis. Het deed mij goed om te zien hoeveel inwoners van ons dorp kleding, beddengoed, schoenen of speelgoed kwamen brengen of zich als vrijwilliger hadden aangemeld. Ik heb Arabische muziek voor ze gedraaid, een praatje met ze gemaakt en 's avonds eten voor ze opgeschept. Het voelt goed dat ik 'iets' voor deze mensen heb kunnen doen. Aan de andere kant ben ik verdrietig dat ze vertrekken en op weg zijn naar weer een tijdelijke locatie. Ze bedankten mij hartelijk en oprecht en ik wil héél graag namens hen, alle vrijwilligers, betrokkenen en inwoners van Nieuwkoop bedanken.”

21 oktober 2015 21.40 uur:

Vanavond zijn de vluchtelingen, na een verblijf van 6 dagen in het Koetshuis, vertrokken uit Nieuwkoop. Ze werden uitgezwaaid door vrijwilligers, inwoners en medewerkers van de gemeente. Het vertrek is goed en rustig verlopen.  De vluchtelingen worden vanavond verwelkomd bij opvanglocatie de Tweesprong in Roelofarendsveen. Ook in Roelofarendsveen wacht hen weer een kortdurende opvang. Er zijn de afgelopen dagen veel spullen gebracht bij het Koetshuis. Een deel van de spullen wordt meegenomen naar Roelofarendsveen, voor wat achterblijft wordt een goede bestemming gezocht.
Een leeg Koetshuis blijft achter. Erg fijn dat we met elkaar iets voor deze mensen hebben kunnen betekenen. Nieuwkoop bedankt!

21 oktober 2015 11.00 uur:

Voor de verhuizing vandaag naar Kaag en Braassem kregen we van Multimate verhuisdozen. Hiermee kan het speelgoed van de kinderen mee verhuizen naar de nieuwe opvanglocatie. Er zijn veel bedrijven die op hun eigen manier een steentje bijdragen aan de opvang. Velen doen dit anoniem. Via deze weg willen we al deze bedrijven hartelijk bedanken voor de hulp!

20 oktober 2015 18.00 uur:

Woensdagavond 21 oktober vertrekken de 'Nieuwkoopse' vluchtelingen naar de gemeente Kaag en Braassem. Om de overgang naar de volgende opvanglocatie zo goed mogelijk te laten verlopen kwam burgemeester Marina van der Velde-Menting vanmiddag alvast kennismaken.

20 oktober 2015  16.30 uur:

Wat fijn dat u zoveel spullen naar het Koetshuis heeft gebracht. Hartelijk dank. Op dit moment is er niets meer nodig.

20 oktober 2015  11.45 uur:

De kinderen van de Evangelische gemeenschap De Brug  brachten zondag cadeautjes in het Koetshuis. Maandagmiddag speelden de kinderen uit het Koetshuis heerlijk in Speeltuin De Zudde.

" "  " "

20 oktober 2015   9.45 uur:

Een aardige inwoner doneerde vrijdag 16 oktober 50 euro speciaal voor de kinderen in de opvang. De coördinator van de vrijwilligers heeft dit geld goed besteed en regelde een aardigheidje en lekkers voor de kinderen. Namens de kinderen, vrijwilligers en gemeente hartelijk dank!

19 oktober 2015 20.45 uur:

Het aantal mensen dat zich heeft aangemeld als vrijwilliger is enorm. De opvanglocatie heeft iedere dag een groot aantal enthousiastelingen ingezet en ook voor de komende dagen hebben we genoeg vrijwilligers. Aanmelden hiervoor is niet meer nodig.

19 oktober 2015 20.00 uur:

Gisteren trad de band Make My Day op in Kaleidoskoop. Bij dit optreden was een grote, enthousiaste groep uit de opvang aanwezig. De band wilde graag iets terug doen voor de mensen in de opvang en besloot een deel van de opbrengst te schenken. Van dit geld zijn herenschoenen gekocht, die vanmiddag zijn uitgedeeld op de opvanglocatie. De oproep voor herenschoenen vervalt hiermee.

    " "

19 oktober 2015 14.00 uur:

We zijn nog op zoek naar grote reis- en/of weekendtassen. Ook shampoo kunnen we goed gebruiken. U kunt het afgeven bij het Koetshuis in Nieuwkoop.

19 oktober 2015 10.05 uur:

Er is nog een extra tafel, een stellingkast en een passpiegel nodig. Heeft u nog iets staan? U kunt het afgeven bij het Koetshuis.

18 oktober 2015 22.00 uur:

De mensen in de opvang kijken graag voetbal. Is er iemand die een digitenne smartcard te leen heeft? Dan kan er in de opvanglocatie ook gejuicht worden bij de doelpunten in de champions League! (is geregeld 19 oktober)

18 oktober 2015 21.10 uur:

Vanmiddag is de klankbordgroep weer bij elkaar geweest. Zij bespraken de laatste stand van zaken en ook tijdens dit overleg werd vol lof gesproken over de inzet van de vele vrijwilligers. Indien nodig komt de groep nog een keer bij elkaar tijdens de opvangperiode. Verder spraken zij af dat na het vertrek van de vluchtelingen de klankbordgroep weer bij elkaar komt.

18 oktober 2015 19.20 uur:

Ook vandaag werden er weer veel leuke activiteiten voor de mensen in de opvang georganiseerd. De kinderen hebben heerlijk geknutseld en vanmiddag gingen de voetjes van de vloer tijdens het muziekcafé in Kaleidoskoop. De leden van de band en de mensen uit de opvang hebben zich enorm vermaakt. En het is nog niet klaar voor vandaag. Om half acht gaan de kinderen koekjes bakken. Wat een inzet van alle vrijwilligers, geweldig!

 

 

18 oktober 2015 15.30 uur:

Er is nog grote behoefte aan herenschoenen, vooral grote maten en herenslippers. Ook zijn we op zoek naar een paar jongensschoenen maat 40. Heeft iemand die misschien beschikbaar? Op dit moment is er geen kleding meer nodig.

18 oktober 2015 15.10 uur:

Het COA heeft via de Veiligheidsregio verzocht om de opvang te verlengen met nogmaals 72 uur. De vluchtelingen blijven tot woensdagavond in het Koetshuis.

18 oktober 2015 12.40 uur:

Ook de ondernemers zetten zich in voor de vluchtelingen. Zo heeft de Jumbo spellen geleverd waar kinderen en ouders zich prima mee vermaken. De AH heeft twee dozen met lekkers geschonken en de Kaleidoskoop heeft de vluchtelingen een gezellige middag met koffie, koek, limonade en snoep aangeboden. De dank is héél groot!

18 oktober 2015 11.00 uur:

Wat fijn dat er nog steeds veel kleding wordt aangeboden, zowel per e-mail als bij het Koetshuis zelf. Op dit moment is er kleding voldoende. We zijn nog wel op zoek naar:

 • Herenschoenen, grote maten
 • Loombandjes voor de knutselactiviteiten
 • Een digitenne smartcard te leen

18 oktober 2015 10.30 uur:

Voor het Koetshuis zijn we op zoek naar 2 vloertrekkers en schoonmaakmobs. Heeft u nog iets staan? U kunt het afgeven bij het Koetshuis.

18 oktober 2015 10.00 uur:

Gisteren hebben de vluchtelingen zich sportief uit kunnen leven. Naast voetbal en ponyrijden, werden er ook sportactiviteiten georganiseerd in de Steupel. Ook voor vandaag staan er, met dank aan vele vrijwilligers, weer verschillende activiteiten op de planning. Vanmiddag komt de klankbordgroep bij elkaar om de stand van zaken rondom de noodopvang te bespreken.

17 oktober 2015 21.30 uur:

Terwijl de wat oudere vluchtelingen een balletje trapten op het voetbalveld, is er ook van alles georganiseerd voor de kinderen. Vanmiddag mochten de kleintjes rondrijden op een pony. Tussendoor konden ze ballen en andere spelletjes doen. Ook deze activiteit is georganiseerd door vrijwilligers - top!

    

17 oktober 2015 19.30 uur:

Rond 18.30 uur is een ambulance opgeroepen bij het Koetshuis, een kindje had zich verslikt. Het ambulance personeel heeft het kindje nagekeken. Het gaat gelukkig weer helemaal goed.

17 oktober 2015 18.30 uur:

Met dank aan een aantal vrijwilligers, konden de mensen uit de noodopvang zich vanmiddag even uitleven op het voetbalveld. We hebben veel talent gezien!

 

17 oktober 2015 17.15 uur:

Voor de mensen in de opvang zijn we nog op zoek naar sporttassen (met rits) en badslippers. Kunt u helpen?

17 oktober 2015 16.15 uur:

De opvang van de vluchtelingen in het Koetshuis verloopt heel positief. En we gaan ervan uit dat dit ook zo blijft. In bijzondere situaties rondom het beheer, kunt u de gemeente bereiken via 14 0172. Mocht er iets gebeuren waarbij met spoed assistentie nodig is, dan kunt u 112 bellen.

17 oktober 2015 14.20 uur:

Wij zoeken mensen die handdoeken willen wassen èn drogen. U kunt zich melden bij het Koetshuis!

17 oktober 2015 11.10 uur:

Er is nog behoefte aan extra dekens en slaapzakken. Ook zoeken we nog DVD's voor kinderen met Nederlandse programma's (en zo mogelijk Arabische ondertiteling). Ook sjoelbakken zijn van harte welkom. U kunt de spullen bij het Koetshuis in Nieuwkoop afgeven.

16 oktober 2015 22.10 uur:

Er komen nog steeds mensen spullen brengen, geweldig! Er blijkt nu ook behoefte te zijn aan extra dekens. Heeft u er nog wat liggen? Breng ze dan alstublieft langs in het Koetshuis.
Inmiddels zijn er wel genoeg tassen!

16 oktober 2015 20.30 uur:

De sfeer in het Koetshuis is goed. Naast dat er veel goederen zijn gebracht, zijn er ook vrijwilligers actief. De vrijwilligers verzorgen ook externe activiteiten. Er komen nog steeds aanmeldingen binnen. Fantastisch! Complimenten voor onze lokale ondernemers (die wij dag en nacht kunnen bereiken met vragen) en de spontane reacties van inwoners!!

16 oktober 2015 18.30 uur:

Bij nader inzien blijkt er toch nog behoefte aan spullen in de opvanglocatie. Met name warme herenkleding en -schoenen, slippers en sloffen, sporttassen en rugzakken zijn nog steeds welkom. U kunt de spullen afgeven bij de beveiliging van het Koetshuis.

16 oktober 2015 15.00 uur:

Er zijn nu voldoende spullen en kleding op de opvanglocatie. Wij willen iedereen enorm bedanken voor zijn/haar inzet! We hebben voorlopig voldoende vrijwilligers. Heeft u zich aangemeld maar heeft u nog niets gehoord? Wanneer we uw hulp kunnen gebruiken nemen we contact met u op. Ook nieuwe aanmeldingen zijn uiteraard nog steeds welkom via communicatie@nieuwkoop.nl.

 

16 oktober 2015 11:15 uur:

Het eerste overleg van de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en de gemeente is positief verlopen.  De stand van zaken wordt gedurende de opvangperiode regelmatig door de klankbordgroep besproken.

16 oktober 2015 11:10 uur:

Er is nodig:

 • Herenschoenen maat 44
 • Tassen en rugzakken

16 oktober 2015 11:00 uur:

Ook vandaag stromen de aanmeldingen van vrijwilligers bij ons binnen. Erg fijn om te zien dat er zoveel betrokken inwoners zijn! Ook op de scholen ontstaan verschillende initatieven. Houd u deze live-blog in de gaten zodat u weet welke spullen er echt nodig zijn. Er zijn nu voldoende bedden, dekens en kussens. Wel zijn we op zoek naar het volgende:

 • Kussenslopen
 • Gordijnen
 • Shampoo
 • Wasmiddel
 • Wasmachine & droger
 • Droogrekken
 • (Kaart)spellen voor volwassenen

Spullen kunnen gebracht worden bij het Koetshuis.

16 oktober 2015 10:00 uur:

Er is al voldoende speelgoed gebracht voor de kinderen, hartelijk bedankt! Voor de volwassenen zijn we nog wel op zoek naar bijvoorbeeld dam- en schaakborden, backgammon en kaartspellen.

16 oktober 2015 8:00 uur:

Voor de mensen in de noodopvang zijn we op zoek naar spellen, een voetbaltafel, een tafeltennistafel, speelkaarten, DVD's of speelgoed. U kunt deze spullen afgeven bij de beveiliging van het Koetshuis.

16 oktober 2015 0:45 uur:

Er hoeven op dit moment geen spullen meer gebracht te worden. Morgenochtend inventariseren we wat er verder nog nodig is. We houden u op de hoogte via dit live-blog.

15 oktober 2015 23:45 uur:

We zijn enorm blij met alle hulp en spullen die we krijgen aangeboden. We hebben inmiddels voldoende matrassen. Kussens en dekens zijn nog steeds hard nodig! U kunt deze spullen nu afgeven bij de beveiliging van het Koetshuis.

15 oktober 2015 23:00 uur:

De vluchtelingen zijn in Nieuwkoop aangekomen. De groep heeft een gemengde samenstelling, het zijn gezinnen, alleenstaande mannen en vrouwen, kinderen en baby's. Voor de kinderen en baby's zijn we dringend op zoek naar campingbedjes en ledikantjes. Kunt u helpen? Breng de spullen naar het oude gemeentehuis in Nieuwkoop aan de Lindelaan. In het gemeentehuis in Nieuwkoop zijn mensen aanwezig om de spullen in ontvangst te nemen.

15 oktober 2015 22:30 uur:

Er wordt op dit moment door de gemeente een brief verspreid in de omgeving van de opvanglocatie. U kunt deze brief hier downloaden.

15 oktober 2015 22:15 uur:

Morgen kunt u vanaf 7.30 uur met spullen terecht bij de gemeentewerkplaats in Nieuwveen, Schoterhoek 33, 2441 LC.

15 oktober 2015 21:45 uur:

Voor de opvang van de vluchtelingen zijn dringend spullen nodig. Er is vooral behoefte aan bedden/stretchers. Heeft u onderstaande spullen beschikbaar? Breng ze naar het oude gemeentehuis in Nieuwkoop, Achterweg 1, 2421 EB (ingang aan de Lindelaan). U kunt daar tot 0.00 uur spullen brengen.

 • Bedden en/of stretchers
 • Dekens
 • Kussens
 • Ondergoed & sokken

15 oktober 2015 21:30 uur:

Om 20.00 uur zijn de direct omwonenden geinformeerd tijdens een bijeenkomst in Zalencentrum De Rank. De bijeenkomst verliep constructief. Een aantal inwoners vormt samen met de gemeente een klankbordgroep. Met deze groep wordt gedurende de opvangperiode dagelijks de stand van zaken besproken.

15 oktober 2015 19:30 uur:

Het Koetshuis wordt in orde gemaakt voor de noodopvang van vluchtelingen.

   

15 oktober 2015 19:00 uur:

We krijgen al aanmeldingen binnen van vrijwilligers. Hartelijk bedankt voor deze hartverwarmende reacties! Wilt u ook helpen? Stuur een e-mail naar communicatie@nieuwkoop.nl. Zodra u nodig bent, nemen wij contact met u op.

15 oktober 2015 17:00 uur:

Vanaf donderdagavond 15 oktober vangt de gemeente Nieuwkoop 120 vluchtelingen op in het Koetshuis in Nieuwkoop. Het COA, Centraal Orgaan opvang asielzoekers, heeft vanmiddag laten weten van het Koetshuis in Nieuwkoop gebruik te willen maken. Het gaat om crisisnoodopvang voor drie dagen, die nog eens met drie dagen verlengd kan worden. In dat geval moet het COA wel een verzoek doen.

Sinds donderdag 17 september doet het ministerie van Veiligheid en Justitie een dringend beroep op alle gemeenten in Nederland crisisnoodopvang te verzorgen. Het gaat om vluchtelingen die nog maar net in Nederland zijn aangekomen en vanwege de grote toestroom kunnen zij (nog) niet opgevangen worden in de reguliere opvangcentra.

Meer informatie

Direct omwonenden ontvangen van de gemeente een brief met nadere informatie. Via deze webpagina houden we u op de hoogte. Hier kan iedereen het wel en wee van de opvang volgen. Ook hulpvragen worden hier geplaatst. Daarbij kan het gaan om vrijwilligerswerk of om spullen waar dringend behoefte aan is. Voor alle overige vragen en opmerkingen, of als u zich wilt opgeven als vrijwilliger, kunt u mailen naar communicatie@nieuwkoop.nl.

Top