Lijst beschermwaardige bomen vastgesteld (14-10-2015)

Dit item is verlopen op 28-10-2015.

In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat het verbod om, zonder ontheffing van de gemeente, bomen te kappen die op de lijst van beschermingswaardige houtopstanden staan.

De lijst wordt elke vijf jaar geactualiseerd. De conceptlijst met waardevolle bomen is in 2014 geactualiseerd en lag van december 2014 tot en met februari 2015 ter inzage. Daarna is de lijst op een aantal punten aangepast. Het college heeft nu de definitieve Lijst Beschermwaardige Houtopstanden vastgesteld. Met deze nieuwe lijst zijn de waardevolle bomen weer in beeld en worden ze beschermd. Tegen deze lijst kunnen alleen degenen die een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend beroep indienen.

Top