Laatste nieuws bouw extra huurwoningen (09-06-2016)

Dit item is verlopen op 11-04-2018.

Binnen de gemeente Nieuwkoop wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in het bouwen van sociale huurwoningen. Hier leest u het laatste nieuws.

De vraag naar sociale huurwoningen is sterk toegenomen. De sociale huurwoningen worden gebouwd in de dorpen Ter Aar, Nieuwveen en Langeraar. Inmiddels is per locatie, in samenwerking met de woningbouwcorporaties, een stedenbouwkundig plan opgesteld. Via deze webpagina houden wij u op de hoogte over de bouw van de sociale huurwoningen.

Naast extra sociale huurwoningen, ontwikkelen we in Zevenhoven ook 12 tijdelijke woonunits. Deze woonunits zijn bestemd voor alleenreizende statushouders en blijven maximaal 10 jaar staan.

Nieuwsbericht 31 januari 2017 - Ontwerpbestemmingsplannen sociale huurwoningen en inloopavond


Nieuwsbericht 7 oktober 2016 - Start afwijkingsprocedure om zes woonunits in Zevenhoven te realiseren
Nieuwsbericht 13 juni 2016 - Uitspraak in het kort geding rondom ’t Koetshuis
Nieuwsbericht 17 juni 2016 - Update tijdelijke huisvesting Zevenhoven
Nieuwsbericht 25 mei 2016 - Stedenbouwkundige ontwerpen uitbreiding sociale huurwoningen
Nieuwsbericht 10 mei 2016 - Plannen extra huurwoningen gepresenteerd
Nieuwsbericht 2 mei 2016 - Inloopbijeenkomst huurwoningen Ter Aar, Langeraar, Nieuwveen
Nieuwsbericht 26 april 2016 - Extra sociale huurwoningen
Nieuwsbericht 24 maart 2016  - College stelt raad pakket aan huisvestingsoplossingen voor
Nieuwsbericht 21 maart 2016 - Bouw extra huurwoningen
Nieuwsbericht 19 februari 2016 - Bouw extra huurwoningen inloopavonden
Nieuwsbericht 8 februari 2016 - raad stemt in met nader onderzoek huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 15 januari 2016 - raad vergadert over huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 7 januari 2016 - geen AZC
Nieuwsbericht 31 december 2015 - reacties huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 17 december 2015 - raadsvoorstel huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 24 november 2015 - inloopbijeenkomst en mogelijke locaties
Nieuwsbericht 18 november 2015 - aankondiging inloopbijeenkomst
Veelgestelde vragen

Top