Koninklijke onderscheiding voor Hans Viskil (11-03-2016)

Dit item is verlopen op 25-03-2016.

Op donderdag 10 maart 2016 ontving Hans Viskil uit Zevenhoven een Koninklijke onderscheiding.

Viskil ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn bijzondere maatschappelijke verdiensten, onder meer voor Scholengemeenschap Panta Rhei, het vmbo-onderwijs in Amstelveen en de Koninklijke Marine.

Hans Viskil is sinds december 1975 aan Scholengemeenschap Panta Rhei verbonden. Hij diende de school in tal van verschillende functies, waaronder die van jaarteamleider, decaan, adjunct-directeur en locatiedirecteur van de onderbouw. Sinds 2007 is hij van vitaal belang als veiligheidscoördinator in het voorkomen en afhandelen van incidenten. Hij werkt hierbij nauw samen met de buurtregisseur en onderhoudt goede contacten met de buurt van de school. Als leidinggevende van de facilitaire dienst sinds 2010 valt hij op door zijn dienstverlenend leiderschap en zijn interpersoonlijke competenties.

Naast zijn schoolloopbaan maakte Hans Viskil zich ook op andere fronten nuttig voor de maatschappij. Zo zette hij zich lange tijd in voor de Koninklijke Marine als voorzitter en notulist van het thuisfrontcomité van Zr. Ms. Evertsen. Recent kwam het boekje ‘Papa - Mama op uitzending’ uit, dat Hans samen met zijn echtgenote Thera ontwikkelde. Het boekje wordt defensiebreed gebruikt als steun voor jonge kinderen van uitgezonden militairen. Op basisschool de Zevenhof in Zevenhoven gaf Hans jarenlang als vrijwilliger EHBO-lessen aan de leerlingen van groep 8. Ook bezoekt hij samen met zijn echtgenote sinds 1993 cliënten van zorginstelling Ipse de Bruggen.

Eind 2014 vierde Hans Viskil zijn veertigjarig onderwijsjubileum. De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding in de aula van Panta Rhei viel samen met de afscheidsbijeenkomst bij zijn pensionering.

Top