Kandidatenlijsten Gemeenteraadsverkiezing 2018 ter inzage (07-02-2018)

Dit item is verlopen op 21-02-2018.

Op vrijdag 9 februari 2018 heeft het centraal stembureau in een openbare zitting een beslissing genomen op de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de aanduidingen.

Tevens is de nummering van de kandidatenlijsten vastgesteld. De kandidatenlijsten en het proces-verbaal liggen tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum (KCC) ter inzage. 

Top