Juiste informatie huisvesting gemeentewerf (17-02-2017)

Dit item is verlopen op 03-03-2017.

In een persbericht van het CDA zijn geen correcte bedragen genoemd ten aanzien van de huisvesting van de gemeentewerf op Schoterhoek. Hierdoor is in de media verwarring ontstaan. Hier vindt u de juiste informatie.

De gemeente Nieuwkoop ontwikkelt een afvalbrengstation op het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen. Bij het afvalbrengstation komt ook een gebouw voor de buitendienstmedewerkers (dienst gemeentewerken).

De locatie waar de dienst gemeentewerken nu gevestigd is, wordt gehuurd. Met ingang van januari 2016 is voor de huidige panden een nieuwe huurperiode van vijf jaar ingegaan. Dit contract kan niet tussentijds worden opgezegd. De gemeente huurt de panden daarom tot 2021, vervolgens gaat de dienst gemeentewerken over naar de nieuwe locatie. Door de bouw van het nieuwe pand met ongeveer drie jaar uit te stellen, voorkomen we dubbele kosten en is het financiële nadeel voor de gemeente beperkt. Het financiële nadeel als gevolg van bijna drie jaar uitstel bedraagt circa 120.000 euro.  

We willen nogmaals bevestigen dat we deze gang van zaken betreuren en we hebben maatregelen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen.   

Top