Journalist vraagt naar stand van zaken rondom gebruik het Koetshuis (02-02-2017)

Dit item is verlopen op 16-02-2017.

Het algemeen dagblad heeft vragen gesteld over het gebruik van voormalig verzorgingshuis 't Koetshuis in Nieuwkoop. Hieronder vindt u de vragen en daarbij ons antwoord.

Bestaat de kans dat ’t Koetshuis niet gebruikt gaat worden voor de opvang van (alleengaande) statushouders? En, zo ja; hoe groot is die kans. Meer dan 50 procent?

Op dit moment is er minder noodzaak om kleine wooneenheden toe te voegen. Zoals de situatie nu is, verwachten wij dat er in 2017 vooral sprake zal zijn van gezinsherenigingen. Of en zo ja op welk moment een procedure voor het Koetshuis wordt opgestart, hangt af van de opgave voor plaatsing van statushouders. Op het moment van de besluitvorming rondom ‘t Koetshuis (in april 2016) was de opgave hoger dan op dit moment. Dit wordt mede veroorzaakt door de maatregelen die de Europese landen hebben genomen en de Turkije-deal. Hoe de vluchtelingenstroom zich de komende tijd ontwikkelt, is gezien het aantal brandhaarden in de wereld niet in te schatten. Het is dan ook niet aan te geven of het Koetshuis in de (al dan niet nabije) toekomst wel of niet ingezet moet gaat worden. Wij blijven de verwachtingen rond het aantal te plaatsen statushouders monitoren.

Hoelang duurt de vergunningsprocedure om ’t Koetshuis te gebruiken voor statushouders? Hoelang minimaal en hoe lang maximaal?

Een vergunningsprocedure om wonen in het Koetshuis mogelijk te maken zal minimaal 6 tot 8 weken duren. Maximaal mag de procedure 14 weken duren. Na afgifte van de vergunning is de uitvoering sterk afhankelijk van de hoeveelheid tijd die Woningstichting Nieuwkoop nodig heeft om het gebouw woonklaar te maken en de uitslag  van eventuele juridische procedures welke aanhangig gemaakt kunnen worden.

Wat heeft jullie doen besluiten om die vergunningprocedure  nog niet op te starten? Ik zou zo zeggen dan ligt die vergunning er vast en dan kan je altijd zien of ’t Koetshuis nodig is. Hoe kijken jullie daar tegen aan?

Het is aan de Woningstichting als eigenaar van het pand om de vergunning bij de gemeente aan te vragen. Zolang er geen aanvraag wordt gedaan, kan er geen sprake zijn van enige behandeling. Vanuit de woningstichting is aangegeven, dat de aanvraag klaarligt. Om onnodig werk, kosten en mogelijke onrust te voorkomen, wordt de aanvraag pas ingediend op het moment dat het Koetshuis in gebruik genomen gaat worden. Zoals aangegeven bij de eerste vraag, hangt dit af van de opgave voor plaatsing van statushouders en de ontwikkeling van de vluchtelingenstroom.

Jullie hebben volgens COA cijfers op 1 januari 32 plus 11 statushouders opgevangen. Om hoeveel alleengaanden ging het?  En zijn die ook in een eenpersoonswoning gehuisvest?

In de tweede helft van 2016 was ongeveer 10% alleenstaand. Zij zijn allemaal in een kleine woning geplaatst, geschikt voor 1 persoon. De meeste statushouders verwachten een nareizend gezin. Als deze gezinshereniging binnen afzienbare tijd verwacht wordt, wordt er soms voor gekozen een statushouder direct in een gezinswoning te huisvesten.

Top