Jeugd gezinsteam en TOM in de buurt naar voormalig politiebureau (24-03-2016)

Dit item is verlopen op 07-04-2016.

Het college stelt de gemeenteraad voor het voormalig politiebureau in Nieuwkoop (Achterweg 7) geschikt te maken voor de huisvesting van partners in het Sociaal Domein, namelijk het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  en Tom in de buurt.

Hierdoor wordt het tekort aan werk- en overlegruimte voor deze partijen opgelost en kan een integrale dienstverlening op een centrale locatie worden gerealiseerd.

Daarnaast wordt voorgesteld het pand aan de Achterweg 2c aan te kopen. De beschikbare ruimte in dit pand, naast de tandartspraktijk, kan gebruikt worden voor de benodigde extra ruimte voor het CJG en Tom in de buurt.

De verbouwings- en inrichtingskosten voor Achterweg 7 zijn begroot op € 200.000,- en de koopsom van het pand aan de Achterweg 2c bedraagt € 400.000,-. Naar verwachting bespreekt de raad het voorstel in de meningsvormende raad van 7 april en neemt hierover een besluit op 21 april.

Top