Inwoners overhandigen groenplan (20-02-2018)

Dit item is verlopen op 06-03-2018.

Op 6 februari overhandigden de bewoners van de Klinkhamer, Blaasbalg en Bootshaak in Nieuwkoop het groenplan voor hun wijk aan wethouder Guus Elkhuizen.

De gemeente was van plan om diverse bomen te kappen in deze straten. In de wijk waren voor- en tegenstanders van de geplande bomenkap. Onder begeleiding van oud burgemeester Dick Boogaard en adviseur Klaas-Hemke van Meekeren zijn de bewoners met elkaar in gesprek gegaan. Samen hebben zij een plan gemaakt hoe na de bomenkamp het groen in de wijk eruit komt te zien.

Dit project is een voorbeeld  van hoe succesvol burgerparticipatie kan zijn. Om de succesvolle samenwerking te vieren overhandigde wethouder Guus Elkhuizen een insecten en vlinder hotel aan de bewoners en sprak hij zijn waardering uit: “Ik ben trots op de manier waarop de bewoners met elkaar aan de slag zijn gegaan en een plan hebben gemaakt. De uitvoering vindt nog dit voorjaar plaats. Ik bedank iedereen voor de vele geïnvesteerde uren wat heeft geleid tot dit mooie resultaat".

Top