Inwoners denken mee over locatie Integraal Kindcentrum Zevenhoven Noordeinde (28-10-2016)

Dit item is verlopen op 11-11-2016.

In Zevenhoven Noordeinde komt een Integraal Kindcentrum (IKC). In een integraal kindcentrum werken basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal samen aan de ontwikkeling van de kinderen.

De partijen werken vanuit één visie en één plan. Hierbij staat het kind centraal. Op dit moment staan we nog helemaal aan het begin van de ontwikkeling van het IKC Zevenhoven Noordeinde. Een eerste stap in het proces is de locatiekeuze van het gebouw.

Woensdag 26 oktober organiseerde de gemeente een inloopavond, waar inwoners zijn gevraagd mee te denken over twee mogelijke locaties.Twee locaties komen hiervoor in aanmerking; de schoollocaties in Noordeinde en Zevenhoven. Voor beide locaties wordt in beeld gebracht wat de ontwikkeling van het nieuwe gebouw betekent voor de voorzieningen, het verkeer en de ruimte. De informatie en reacties van de inwoners tijdens de inloopavond zijn hierbij belangrijke input om een zo goed mogelijk plan te gaan maken.

Planning

De komende weken gaan wij alle reacties inventariseren. Vervolgens wordt een advies gemaakt voor het college van burgemeester en wethouders. Op basis van dit advies zal het college een keuze maken voor de uiteindelijke locatie. Uiteraard in samenspraak met de school.

Over het proces en ontwikkeling van het project IKC Zvenhoven Noordeinde wordt u op de hoogte gehouden via de website en Nieuwkoop Nieuws. Inwoners van Zevenhoven en Noordeinde betrekken we regelmatig bij het proces via nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Top