Invulling wethoudersvacature in Nieuwkoop (30-08-2016)

Dit item is verlopen op 16-09-2016.

In de afgelopen weken hebben de coalitiepartijen intensief overleg gevoerd over de mogelijkheden om de vacature in te vullen die ontstaat door het aangekondigde vertrek van Trudy Veninga.

Het vinden van een kandidaat die het ‘werk in uitvoering’ soepel en succesvol kan overnemen is een uitdaging. Het wethouderschap is een vak apart en instappen in een rijdende trein halverwege een coalitieperiode is niet makkelijk.

Nieuwkoop verdient een wethouder die de samenleving goed kent en snel resultaten kan boeken.  Er wachten de nieuwe wethouder op korte termijn forse opgaven, met de voorbereiding van verschillende bestemmingsplannen en de nodige uitdagingen rond het dossier werk en inkomen en de sociale werkvoorziening. De inwerktijd in deze dossiers is vrijwel nihil. Daarom hebben SBN en D66 een voorkeur voor een kandidaat met kennis van de lokale omstandigheden.

SBN en D66 hebben diverse gesprekken gevoerd met het CDA, waaronder een gesprek met de voorgedragen CDA kandidaat op 23 augustus. Helaas leidden deze gesprekken niet tot overeenstemming. Het was lastig dat het CDA slechts één kandidaat wilde voordragen. SBN en D66 hebben daarom uiteindelijk andere opties verkend, waarbij ook rekening werd gehouden met de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezing. Daarbij is gebleken dat Paul Platen, op dit moment voorzitter van de VVD-fractie, bereid is om het wethouderschap op zich te nemen. De VVD is bereid tot collegedeelname met inachtneming van een aantal punten waarop zij in de resterende periode resultaten wil bereiken.

SBN en D66 betreuren dat het vertrek van Trudy Veninga tot gevolg heeft dat er een onverwacht einde komt aan een tot nu toe succesvolle coalitie, maar hebben gemeend dat het het meest in het belang van de gemeente en de inwoners is om te kiezen voor een kandidaat die de gemeente en de belangrijkste dossiers al goed kent. SBN en D66 zijn blij met de bereidheid van de VVD om deze kandidaat te leveren en tot de coalitie toe te treden.

Aan de gemeenteraad zal voorgesteld worden om Paul Platen per 15 september 2016 te benoemen tot wethouder van de gemeente Nieuwkoop.

             

Top