Inventarisatie moet leiden tot minder verkeersborden (08-09-2016)

Dit item is verlopen op 22-09-2016.

In de gemeente staan te veel verkeersborden. Dat geeft op sommige plaatsen een rommelig straatbeeld. Het levert ergernissen op bij inwoners en de vraag is of sommige verkeersborden nog wel een functie hebben. Uit landelijk onderzoek blijkt ook dat weggebruikers maar 15 procent van alle aanwezige verkeersborden waarnemen.

Het college wil een inventarisatie uitvoeren van alle verkeersborden. Het college vindt dit een waardevol project, omdat door het verwijderen van overbodige verkeersborden, situaties overzichtelijker worden voor de weggebruikers. Dat verbetert de verkeersveiligheid. Ook levert de vermindering van het aantal borden een beter straatbeeld op. Minder borden betekent ook minder onderhoud, wat een bezuiniging voor de gemeente oplevert.

Het college van Nieuwkoop gaat de raad voorstellen geld beschikbaar te stellen om de  inventarisatie uit te voeren. Daardoor krijgen we goed inzicht in het aantal verkeersborden, want dat is er nu onvoldoende. En er wordt ook bekeken of de verkeersborden zinvol en logisch zijn geplaatst of misschien overbodig zijn. Het is de bedoeling het onderzoek nog dit jaar uit te voeren. De gemeenteraad bespreekt naar verwachting het voorstel op 22 september tijdens de meningsvormende raad.

Top