Integraal Kindcentrum komt in Zevenhoven (30-01-2017)

Dit item is verlopen op 13-02-2017.

In Zevenhoven — Noordeinde komt een Integraal Kindcentrum.

In een Integraal Kindcentrum (IKC) komen in ieder geval onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal bij elkaar; waar mogelijk in combinatie met meer voorzieningen. Uitgangspunt hierbij is dat alle partijen werken vanuit één visie. In Zevenhoven - Noordeinde wordt voor het Integraal Kindcentrum een nieuw gebouw ontwikkeld. Een eerste belangrijke stap in het proces is de keuze voor de locatie van het gebouw. Twee locaties waren daarbij mogelijk: de huidige schoollocatie in Zevenhoven en de huidige schoollocatie in Noordeinde.

In oktober 2016 is aan inwoners gevraagd om voor beide locaties zowel positieve (waarom geschikt) en negatieve (waarom niet geschikt) punten in te dienen. Na het afwegen van alle voors en tegens, heeft het college uiteindelijk besloten dat het Integraal Kindcentrum op de huidige schoollocatie in Zevenhoven gaat komen.

Nu de locatie bekend is, gaan we de komende tijd samen met de school, kinderopvang en peuterspeelzaal verder uitwerken hoe de samenwerking in het Integraal kindcentrum eruit gaat zien en wat voor gebouw daarvoor nodig is. Ook kijken we hoe bepaalde knelpunten, onder andere met betrekking tot verkeer, het beste kunnen worden opgelost. Inwoners van Zevenhoven en Noordeinde worden regelmatig bij dit ontwikkelproces betrokken.

De gemeente Nieuwkoop gaat de komende jaren in een aantal kernen Integrale Kindcentra (IKC’s) ontwikkelen. Algemene informatie over Integrale Kindcentra en actuele informatie over het ‘IKC Zevenhoven - Noordeinde’ vindt u op de pagina nieuwbouw scholen.

Top