Inspraak bestemmingsplan Landelijk Gebied (04-08-2015)

Dit item is verlopen op 14-09-2015.

Het voorontwerp-bestemmingsplan Landelijk Gebied ligt van 3 augustus  tot 14 september 2015 ter inzage. 25 augustus is er een informatiebijeenkomst.

De huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente Nieuwkoop moeten worden geactualiseerd. Daarom zijn we bezig met een nieuw bestemmingsplan Landelijk Gebied. Dit nieuwe bestemmingsplan vervangt de huidige drie bestemmingsplannen Landelijk gebied van Liemeer, Ter Aar en Nieuwkoop.

De eerste conceptversie van het bestemmingsplan waarop gereageerd kan worden is het ‘voorontwerp’. Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt van 3 augustus  tot 14 september 2015 ter inzage. In dit plan zijn, waar mogelijk en wenselijk, bij ons ingebrachte ideeën of wensen opgenomen. Het voorontwerp heeft geen formele, juridische status. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Het is met name bedoeld om reacties te peilen en de inwoners in een vroeg stadium te betrekken in de planvorming. Zo komen we tot een beter bestemmingsplan met een breed draagvlak.

Uw (schriftelijke) inspraakreactie moet vóór maandag 14 september door ons ontvangen zijn.

Inloop

Op 25 augustus, halverwege de inspraaktermijn, organiseren wij een inloopbijeenkomst. Tijdens de inloop kunt u het voorontwerp-bestemmingsplan inzien, vragen stellen en uw reactie geven. U bent van harte welkom tussen 16.00 – 18.00 uur en tussen 19.00 – 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Teylersplein 1 in Nieuwveen.

Top