Inrichtingsplan Schoterhoek II klaar (20-06-2017)

Dit item is verlopen op 04-07-2017.

Langs de Schilkerweg in Nieuwveen ontwikkelen we het nieuwe bedrijventerrein Schoterhoek II. Momenteel werken we aan het bouwrijp maken van het gebied. Dit betekent dat we nu bezig zijn met het aanleggen van (bouw)wegen, riolering en kabel- en leidingenstroken.

Het gebied wordt zo duurzaam mogelijk ingericht. Zo krijgt Schoterhoek II geen aardgas maar een innovatief warmtesysteem: een leidingstelsel met restwarmte vanaf de naastgelegen waterzuivering.

Naast deze voorbereidende werkzaamheden, is ook het inrichtingsplan opgesteld. Het inrichtingsplan bevat een uitgebreide omschrijving van de inrichting van het openbare gebied (ook wel woonrijp maken). In het plan staat onder andere waar lichtmasten komen en openbaar groen wordt geplant.

De (toekomstige) ondernemers van Schoterhoek hebben actief meegedacht met het inrichtingsplan. De Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) organiseerde eerder dit jaar een bijeenkomst met de ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst konden ondernemers reageren op het concept plan. Met name de verkeerskundige indeling en de route van en naar het gemeentelijke afvalbrengstation waren punten van aandacht. De aandachtspunten zijn waar mogelijk verwerkt in het definitieve inrichtingsplan. Het college heeft nu het inrichtingsplan vastgesteld.

Top