Inrichtingsplan openbare ruimte Ter Aar West (17-12-2015)

Dit item is verlopen op 31-12-2015.

In Ter Aar wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van woningbouwlocatie Ter Aar West.

Het bestemmingsplan Ter Aar West is onherroepelijk en projectontwikkelaar Thunissen Bouw is half november gestart met de bouw van de woningen. Aansluitend zal de gemeente het openbaar gebied woonrijp maken.

Uitgangspunt voor het woonrijp maken is het inrichtingsplan openbare ruimte Ter Aar West. Het inrichtingsplan geeft aan hoe de openbare ruimte van de nieuwe woonwijk wordt ingericht. In het plan staan de te gebruiken materialen, kleuren bestrating, plantplaatsen en soortkeuzes van bomen en heesters, verkeersmaatregelen, kabel- en leidingtracés, bebording, bruggen, duikers etc. Alle voorkomende zaken in de openbare ruimte zijn benoemd en omschreven.

Het concept inrichtingsplan is tijdens de inloopavond op 8 juli gepresenteerd aan alle belanghebbenden van Ter Aar West. De reacties zijn, waar mogelijk, meegenomen in het definitieve inrichtingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het inrichtingsplan op 15 december 2015 vastgesteld. Het plan is te bekijken op www.woneninnieuwkoop.nl.

Te downloaden:

Top