Inloopbijeenkomst Ter Aar Vernieuwd Verbonden (08-09-2017)

Dit item is verlopen op 18-09-2017.

Graag willen we u informeren over het ontwerpbestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden. Het ontwerpbestemmingsplan betreft de locaties; rotonde Westkanaalweg - Aardamseweg, IKC locatie (voormalige rioolwaterzuivering) en de vrijkomende schoollocaties.

Ruim 10 jaar geleden droomde Ter Aar van een project waarin wonen, zorg, jeugd&onderwijs en sport een kwaliteitsimpuls zouden krijgen: project Ter Aar Vernieuwd Verbonden. De tijden veranderden en de uitwerking van het plan werd verschillende keren bijgesteld. Toch worden nog veel van de oorspronkelijke doelen gerealiseerd. Zo zijn de 44 huurwoningen volgens het projectplan vernieuwd en is het voetbalcomplex TAVV onder andere voorzien van kunstgras en een nieuw veld. De grond van de waterzuivering is aangekocht en dit najaar starten we met het verleggen van de tennisbanen. Hiermee ontstaat ruimte voor het Integraal KindCentrum en de nieuwe sporthal. De (zorg)woningen voor ouderen die in het oorspronkelijke plan naast het IKC gebouwd zouden, staan ingepland op de huidige schoollocaties. Ook zijn er onderdelen aan het plan toegevoegd, zoals de sporthal en de aanleg van een rotonde bij de Aardamsebrug.

Om de plannen uit te kunnen voeren, moet er een bestemmingsplan komen dat de bouw van het IKC, de sporthal, de rotonde en de woningen op de schoollocaties mogelijk maakt. Het ontwerpbestemmingsplan Vernieuwd Verbonden ligt vanaf donderdag

14 september 2017 tot en met woensdag 25 oktober 2017 voor zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen inwoners en belangstellenden op het ontwerpplan reageren.

Het plan wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en is in te zien bij het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen. Op 18 september 2017 is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis in Nieuwveen. Medewerkers van de gemeente Nieuwkoop lichten tijdens deze avond het bestemmingsplan toe en zullen vragen beantwoorden. Belangstellenden zijn 18 september van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur (Teyelersplein 1, Nieuwveen).

Top