Inloopbijeenkomst nieuwe vaarverbinding (27-08-2017)

Dit item is verlopen op 09-09-2017.

In opdracht van de gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn organiseren de samenwerkende bureaus APPM, Movares, Decisio en LINT op vrijdag 8 september een inloopbijeenkomst over het onderzoek naar de kansen voor een nieuwe vaarverbinding tussen de Drecht en de Westeinderplassen (bekend als de Drechtdoorsteek).

Dit onderzoek is recent gestart en loopt tot begin december 2017.

Graag nodigen wij u hiervoor uit, ook als u een bedrijf heeft en hier kansen ziet. De bijeenkomst wordt gehouden op: Vrijdag 8 september 2017, u kunt binnenlopen tussen 16.00 tot 18.00 uur. Locatie: Dorpshuis ‘t Podium, Kudelstaartseweg 239, 1433 GH Kudelstaart.

Tijdens deze bijeenkomst horen wij graag uw mening en informeren wij u over de stand van zaken van het kansenonderzoek.

Top