Inloopbijeenkomst huisvesting statushouders (18-11-2015)

Dit item is verlopen op 17-12-2015.

Iedere gemeente in Nederland heeft de verplichting jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten. Statushouders zijn mensen die een asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben gekregen voor in eerste instantie vijf jaar. Het aantal toegewezen statushouders per gemeente wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners.

Meer statushouders in 2016

In 2015 moet de gemeente Nieuwkoop samen met de woningcorporaties huisvesting regelen voor 46 statushouders. Het gaat zowel om gezinnen, echtparen als alleenstaanden. Het aantal benodigde woningen ligt dus lager dan het genoemde aantal statushouders. Tot nu toe kan de huisvesting van statushouders opgevangen worden binnen het bestaande aantal huurwoningen. Het aantal statushouders gaat voor iedere gemeente in 2016 toenemen. We weten nu dat de gemeente Nieuwkoop in de eerste helft van volgend jaar 32 statushouders moet huisvesten. Ter vergelijk: In de eerste helft van 2015 waren dat er 23.

Opties extra woonruimte

De gemeente en de woningcorporaties zijn zich aan het orienteren op de opties om extra woonruimte te realiseren. We doen dit om aan onze opgave voor huisvesting van statushouders te kunnen voldoen. Er worden verschillende mogelijke locaties onderzocht. De gemeente heeft de voorkeur voor spreiding van de huisvesting van statushouders over meerdere kernen. Dat betekent dat het de voorkeur heeft niet voor één locatie te kiezen, maar voor meerdere locaties met kleinschalige huisvesting. Dit hangt wel af van de nieuwe regels van het Rijk om extra huisvesting mogelijk te maken.

Meerdere locaties

Er is al eerder in het nieuws geweest dat ’t Koetshuis in Nieuwkoop een mogelijke locatie is. Daarnaast worden er andere locaties onderzocht in de kernen Nieuwkoop, Nieuwveen, Ter Aar, Zevenhoven en Langeraar. Deze kernen beschikken over voorzieningen als winkels en scholen en over openbaar vervoer. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om bestaande gebouwen aan te passen en we kijken naar locaties om tijdelijke woonunits te plaatsen. Het aantal toe te voegen wooneenheden wordt afgestemd op de grootte van het betreffende dorp.

Nog geen besluiten over locaties

Voor de duidelijkheid: er zijn nog geen besluiten genomen. We organiseren eerst een inloopbijeenkomst. Daarnaast doen we nader onderzoek naar kosten, de termijn van realisatie en het wenselijke aantal wooneenheden per kern. Dit wordt uitgewerkt in een voorstel over welke locaties met hoeveel wooneenheden we daadwerkelijk gaan gebruiken. Het voorstel wordt vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming.

Inloopbijeenkomst huisvesting voor statushouders

Dinsdag 24 november organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop over de opties om extra woonruimte te maken voor statushouders. U kunt binnenlopen tussen 17.00 en 21.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen. U krijgt dan meer informatie over de mogelijke locaties en het aantal wooneenheden dat daar te realiseren is. U kunt in gesprek gaan met raadsleden en collegeleden. Ook de woningcorporaties zijn aanwezig. Er zijn diverse informatiestands, zoals een stand met algemene informatie over statushouders en het proces rond de huisvesting, stands per kern waar de mogelijke locaties worden toegelicht en een stand met informatie over de begeleiding van statushouders door Participe. U kunt uw persoonlijke vragen stellen en uw reactie geven. De opbrengst van de inloopavond wordt door het college en de gemeenteraad meegenomen in de besluitvorming.

Datum: dinsdag 24 november 2015
Tijd: inloop tussen 17.00 en 21.00 uur
Locatie: gemeentehuis, Teylersplein 1, Nieuwveen

Hoe gaat het verder na de inloopbijeenkomst?

De mogelijke locaties worden verder uitgewerkt met voors en tegens, waarbij ook de input van de inloopbijeenkomst wordt meegenomen. Vervolgens gaat de gemeenteraad een besluit nemen over het gebruik van de locaties, waarbij onder meer een afweging wordt gemaakt op basis van financiële haalbaarheid, reacties uit de omgeving en de snelheid waarmee een locatie geschikt kan worden gemaakt voor huisvesting.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Liveblog (via dit liveblog hebben we u tijdens de crisisnoodopvang op de hoogte gehouden)

Top