Informatiebijeenkomst huisvesting statushouders (04-11-2015)

Dit item is verlopen op 25-11-2015.

Dinsdag 3 november vond een evaluatiebijeenkomst plaats in de Rank (Nieuwkoop) over de crisisnoodopvang van vluchtelingen in het Koetshuis van 15 t/m 21 oktober 2015 (6 dagen). Voor deze bijeenkomst waren de direct omwonenden van het Koetshuis uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de crisisnoodopvang naar tevredenheid is verlopen.

Tijdens de avond is vervolgens ingegaan op het vervolg van mogelijke opvang. Vanuit het rijk is bepaald dat elke regio een bepaald aantal vluchtelingen voor langere tijd moet opvangen. Voor onze regio is dit geborgd door de noodopvang in Alphen aan den Rijn en Leiden. Een nieuwe crisisnoodopvang van maximaal 6 dagen is hierdoor niet uitgesloten, maar vooralsnog niet aan de orde.

Huisvesting statushouders

Iedere gemeente in Nederland heeft de verplichting jaarlijks een aantal statushouders te huisvesten. Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Het aantal toegewezen statushouders per gemeente wordt bepaald aan de hand van het inwonersaantal. In 2015 moet de gemeente Nieuwkoop samen met de woningcorporaties huisvesting regelen voor 46 statushouders. Tot nu toe kan dit opgevangen worden met de bestaande huurvoorraad. Het aantal statushouders gaat voor iedere gemeente in 2016 toenemen. We weten nu dat de gemeente Nieuwkoop in de eerste helft van volgend jaar 32 statushouders moet huisvesten. Ter vergelijk: In de eerste helft van 2015 waren dat er 23.

Informatiebijeenkomst over opties huisvesting

Het college is zich momenteel samen met de gemeenteraad en woningcorporaties aan het oriënteren op de opties voor huisvesting van statushouders. Hiervoor worden verschillende mogelijke locaties onderzocht. Een van de mogelijke locaties is het Koetshuis. Daarnaast wordt er ook gekeken naar andere mogelijke locaties, omdat de gemeente de voorkeur heeft voor spreiding van de huisvesting. Dinsdag 24 november organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners in de gemeente. Tijdens deze informatiebijeenkomst gaan wij met de inwoners in gesprek over de locaties. Binnenkort volgt meer informatie over deze bijeenkomst.

Top