Informatieavond Noordse Dorpsweg (10-04-2016)

Dit item is verlopen op 29-04-2016.

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Nieuwkoop organiseren donderdag 21 april 2016 een informatiebijeenkomst over de geplande werkzaamheden aan de Noordse Dorpsweg in Noorden.

Het Plashuis, Noordse Dorpsweg 2 in Noorden.
Donderdag 21 april 2016.
19.30 inloop - 20.00 uur begint de presentatie.

Werkzaamheden Noordse Dorpsweg

De Noordse Dorpsweg is aan een opknapbeurt toe. Het waterschap gaat werkzaamheden uitvoeren aan de dijk en de gemeente aan het wegdek. Deze werkzaamheden worden tegelijkertijd uitgevoerd. De dijk is afgekeurd op hoogte en moet versterkt worden. Het wegdek van de Noordse Dorpsweg wordt vernieuwd. Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u reageren op het voorlopig ontwerp van de Noordse Dorpsweg.

Startnotitie vastgesteld door AGV

De startnotitie voor de dijkverbetering van de Noordse Dorpsweg is door het Dagelijks Bestuur van AGV vastgesteld. In dit document zijn alle mogelijke maatregelen opgenomen die ervoor zorgen dat de Noordse Dorpsweg weer voldoet aan de gestelde eisen. De startnotitie geeft inzicht in de noodzaak van de dijkverbetering, de verschillende belangen, de oplossingsmogelijkheden, de geraamde kosten en de uitgangspunten voor het verdere verloop van het project.

U kunt de startnotitie downloaden via http://www.agv.nl/noordsedorpsweg.

Top