Informatieavond Noordse Buurt (12-03-2016)

Dit item is verlopen op 23-03-2016.

De gemeente heeft in afstemming met diverse betrokken partijen een concept inrichtingsvisie voor de Noordse Buurt opgesteld. Op dinsdag 22 maart presenteren wij deze conceptvisie aan al onze inwoners en andere belangstellenden. U bent van harte welkom.

Tijdens deze informatieavond kunt u vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en de landschapsarchitect. Ook kunt u uw reactie op de visie geven. Met deze reacties gaan we aan de slag om een definitieve inrichtingsvisie te maken. Wij streven er naar om de inrichtingsvisie in mei 2016 door de raad te laten vaststellen.

Datum informatieavond: dinsdag 22 maart

Locatie: gemeentehuis in Nieuwveen, Teylersplein 1

Programma: U kunt binnenlopen tussen 18.30 en 21.00 uur. Om 19.00 opent wethouder Veninga de avond en geven we een toelichting op de inrichtingsvisie.

Meer informatie over dit project.

Top