Hoe veilig is onze gemeente? (24-07-2015)

Dit item is verlopen op 15-08-2015.

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan ruim zeshonderd inwoners uit onze gemeente.

De veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen. I&O Research voert het onderzoek in opdracht van de gemeente uit. De gemeente gebruikt de uitkomsten bij haar veiligheidsbeleid. Deelnemers aan het onderzoek krijgen begin augustus per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Meer informatie vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl.

Burgemeester Frans Buijserd benadrukt het belang van de veiligheidsmonitor: “Door de veiligheidsmonitor weten we wat inwoners van de veiligheid en leefbaarheid vinden en kunnen we ons beleid daar beter op afstemmen. Het is belangrijk dat veel inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek, want alleen bij hoge deelname krijgen we een goed beeld van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente.”

Top