Hoe staat het met het IKC Zevenhoven? (17-06-2017)

Dit item is verlopen op 01-07-2017.

Tijdens een inloopbijeenkomst zijn inwoners uit Zevenhoven en Noordeinde bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het IKC (Integraal Kindcentrum) in Zevenhoven.

Zo konden belangstellenden onder andere informatie krijgen over de tijdelijke huisvesting op locatie Noordeinde, het concept stedenbouwkundigplan en de eerste bevindingen uit het verkeersonderzoek. Ook werd de aanwezigen gevraagd om mee te denken voor welke doeleinden het IKC gebouw, naast onderwijs en kinderopvang, nog meer gebruikt kan worden. Dit konden inwoners aangegeven op de zogenaamde wensboom. Er zijn veel ideeën en tips ingebracht. De gemeente gaat samen met de IKC partners kijken welke mogelijkheden er zijn om deze ideeën mee te nemen in de plannen. De informatiepanelen kunt u vinden op de pagina Integraal Kindcentrum Zevenhoven Noordeinde.

Top