Het college licht het volgende besluit toe: (20-08-2015)

Dit item is verlopen op 03-09-2015.

Programma Groene Hart ter versterking recreatie en toerisme

Het Groene Hart van Zuid-Holland heeft goede kansen en mogelijkheden om de recreatie- en toerisme sector te versterken. Het Groene Hart Zuid-Holland heeft tal van waardevolle cultuurlandschappen, stads- en dorpsgezichten, historische kernen, natuurgebieden, veenplassen en vaarwegen. Tot nu toe worden de toeristische potenties van het gebied nog onvoldoende benut. 

Samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop en Waddinxveen is de afgelopen maanden gewerkt aan het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland. De portefeuillehouders van deze gemeenten zijn ervan overtuigd, dat juist in het Groene Hart van de Randstad goede kansen en mogelijkheden bestaan om de recreatie en toerisme sector in het Groene Hart te versterken.

Het resultaat van deze samenwerking is vastgelegd in het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland. Met dit programma, waarin diverse organisaties en ondernemers uit de recreatieve sector zijn betrokken, wordt beoogd de samenwerking op het terrein van de recreatie te versterken en waar mogelijk te komen tot een regionale aanpak. Het programma biedt ook andere Groene Hart gemeenten de mogelijkheid om deel te nemen.

Het college stelt de raad voor om het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland vast te stellen. Als de raad instemt met het programma, wordt regionaal verder gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.

Top