Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040 (12-05-2016)

Dit item is verlopen op 10-06-2016.

Op 16 juli 2009 heeft de gemeenteraad de structuurvisie ‘Nieuwkoop 2040: ondernemend, groen en duurzaam’ vastgesteld. Een visie waarin staat hoe de gemeente zich wil ontwikkelen, wat voor gemeente we willen zijn en hoe we dit willen bereiken.

Inmiddels zijn er zeven jaar voorbij. Tijd om terug te blikken op wat we de afgelopen jaren hebben gedaan om onze doelen te halen. Deze resultaten zijn beschreven in de ‘herijking structuurvisie’. In de herijking kijken we ook welke doelen tot 2040 gelijk blijven en welke ambities we moeten bijstellen. De uitkomsten van de herijking worden gebruikt als input voor de omgevingsvisie. In 2018 zijn alle gemeenten verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie vervangt de structuurvisie.

Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de herijking en vraagt de gemeenteraad de herijking te gebruiken als input voor de omgevingsvisie. Naar verwachting bespreekt de raad het voorstel tijdens de meningsvormende raad op 9 juni.

Top