Han Weber overhandigt beheerplan Natura 2000 (01-09-2015)

Dit item is verlopen op 15-09-2015.

Na jaren van intensief overleg was het zover: het beheerplan voor het Nieuwkoopse Plassengebied is klaar! Onze unieke natuurgebieden zijn onderdeel van ‘Natura 2000’. Natura 2000 heeft als uitgangspunt de natuur beleven, gebruiken en beschermen.

Economische belangen en natuurbehoud gaan niet altijd samen. Daarom wordt in Nieuwkoop al geruime tijd met diverse belanghebbenden gesproken over en gezocht naar een juiste balans tussen ecologie en economie. De resultaten staan in het beheerplan Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen en De Haeck.

Op 27 augustus overhandigde gedeputeerde Han Weber het beheerplan aan burgemeester Frans Buijserd en wethouder Guus Elkhuizen. “Het was geen eenvoudig proces,” aldus Han Weber. “Met een grote groep mensen moest overeenstemming worden bereikt. Uniek was dat bij de hele groep de samenwerking altijd gericht was op het vinden van een oplossing. Dat is gelukt. Met dit beheerplan kunnen we de natuurwaarden veilig stellen terwijl het gebied toch mee kan bewegen met deze tijd.”

Wethouder Guus Elkhuizen bevestigde de woorden van de gedeputeerde en benadrukte het belang van het gebied. Elkhuizen: ‘Ik ben hier al 15 jaar mee bezig, en veel van de aanwezigen kennen mij dan ook als ‘de Natura 2000 man’. Het was een lang proces. Maar we hadden allemaal in het achterhoofd: we doen dit voor de natuur, al verliezen we de economische belangen niet uit het oog.” Ter illustratie haalde Elkhuizen een uitspraak aan van Gandhi: ‘De beschaving van een land valt af te meten aan hoe het omgaat met dier en natuur.’ Vervolgens bedankte hij de provincie en vooral de leden van de begeleidingscommissie en stuurgroep voor de constructieve samenwerking.

Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden, welke onderdeel zijn van een Europees netwerk van natuurgebieden. Mensen beleven en gebruiken deze gebieden, terwijl planten, vogels en andere dieren er de bescherming vinden die nodig is.

Top