Goed idee voor uw dorp? (15-12-2017)

Dit item is verlopen op 29-12-2017.

De gemeente Nieuwkoop stimuleert goede initiatieven voor en door inwoners. De gemeente stelt geld beschikbaar om deze initiatieven te ondersteunen. Het project ‘Kom d’r uit, Kom d’r in’ heeft een mooi bedrag ontvangen van de gemeente.

Henk, Ruud en Harry organiseren elke maand op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats in het museum ‘Kom d’r in’ te Nieuwkoop. Tijdens iedere bijeenkomst is er iemand uit de regio aanwezig die iets vertelt over een specifiek onderwerp. De initiatiefnemers beogen een gezellige middag voor mensen die moeilijk de deur uitkomen. “Ik denk dat dit het meest gezellige museum is van Nieuwkoop” aldus Ruud.

Ruud en Henk geven aan dat ze erg blij zijn met de ondersteuning van de gemeente. Dit bedrag wordt gebruikt om mensen op te halen en thuis te brengen, maar ook om kleine verbeteringen aan te brengen bij de bijeenkomsten. Zo wordt bijvoorbeeld een microfoon aangeschaft om de gastsprekers beter verstaanbaar te maken. Henk en Ruud geven aan dat het idee spontaan is ontstaan. Ze vinden het vooral erg leuk om deze bijeenkomsten te organiseren en daarbij alle bewoners van de dertien kernen van de gemeente Nieuwkoop uit te nodigen. Mensen die moeilijk de deur uit gaan zijn in het bijzonder uitgenodigd. Ook voor minder valide mensen is toegang tot het museum mogelijk. U wordt zelfs gratis opgehaald en thuis gebracht door één van de vrijwilligers. De bijeenkomsten zijn volgens de heren een groot succes, en ze hopen dit nog lang door te zetten.

De bijeenkomsten ‘Kom d’r in’ worden aangekondigd in De Omroeper en vaak ook in het AD en het Witte Weekblad. Met ruim 20 bezoekers per bijeenkomst is het project een groot succes en de heren hopen dit nog lang door te zetten. De eerst volgende keer in februari is Dirk Janmaat te gast. Hij gaat onder andere vertellen over de buurtwinkel in Zevenhoven waarvan hij samen met zijn broer eigenaar is. U hoeft zich niet aan te melden voor de bijeenkomsten. Wilt u opgehaald worden? In de aankondigingen kunt u lezen wie u daarvoor kunt bellen.

Top