Goed idee voor uw dorp (22-05-2017)

Dit item is verlopen op 12-06-2017.

De gemeente Nieuwkoop stimuleert initiatieven voor en door de Nieuwkoopse samenleving. Voor de uitvoering van goede ideeën is geld beschikbaar gesteld.

Het gaat om ideeën die betrekking hebben op:

  • Plezierig wonen in de kernen;
  • Duurzaamheid;
  • Onderlinge samenwerking van ondernemers en werkgelegenheid.

Heeft u ook een goed idee met draagvlak onder de betrokkenen/omwonenden? En levert het idee voor een lange periode een bijdrage aan de Nieuwkoopse samenleving? Klik hier voor meer informatie of het indienen van een idee.

Top