Goed idee voor uw dorp? (19-02-2016)

Dit item is verlopen op 01-04-2016.

Gemeente Nieuwkoop stelt geld beschikbaar voor goede ideeën. 

De gemeente Nieuwkoop wil initiatieven voor en door de Nieuwkoopse samenleving stimuleren. Ze heeft hiervoor een budget van 100.000 euro gereserveerd in 2016. Het gaat om ideeën die betrekking hebben op bijvoorbeeld duurzaamheid, plezierig wonen in de dorpen, onderlinge samenwerking van ondernemers en werkgelegenheid.

Voor de ingediende ideeën geldt een aantal criteria. Zo is het een voorwaarde dat het idee draagvlak heeft onder de betrokkenen of omwonenden. Ook moet het een bijdrage leveren aan de Nieuwkoopse samenleving voor een langere periode. De overige criteria staan op de website www.nieuwkoop.nl/idee. Hier vindt u ook meer informatie over het project, het aanvraagformulier en de bijbehorende spelregels.

Inwoners van de gemeente Nieuwkoop kunnen vanaf maandag 22 februari hun ideeën indienen. Naast inwoners komen ook stichtingen, verenigingen en bedrijven uit de gemeente in aanmerking voor een bijdrage uit het budget.

Meer informatie vindt u op www.nieuwkoop.nl/idee

Top